sourze.se

Brev till kungen om samefrågan

"Som medborgare ber jag att få göra Ers majestät uppmärksam på den faktiska historien bakom dagens mycket känsloladdade diskussioner mellan renägare och markägare..."

Minoritetsfolket samernas krav på makt och självständighet ökar hela tiden. Egen flagga och egen nationaldag, som de helst vill ha till allmän helgdag, egen riksdag sandlådan Sametinget, där apartheid råder, egen nationalsång, som inleds med orden "Nedvart nedom Karlavagnen ser Du Samelandet skymta" och omkvädet lyder: SAMELAND ÅT SAMERNA. Det finns samer, som via Oddasat kräver att samerna bildar ett eget land! Hela fastighet Norrland till samerna är önskemålet. Eget Riksidrottsförbund och egen "Almedals-vecka" är andra krav.

"Jag är inte svensk, jag är same" ser man av och till i insändare i norrländska lokaltidningar. Detta leder till att spänningarna ökar mellan aktuella samer här renskötarna, max 150 heltidsarbetande personer! och övriga svenskar, främst i Norrland. Svenskarna i övriga Sverige har liksom våra riksdagsledamöter utomordentlig dåliga kunskaper i hithörande frågor och håller på renskötarna mot bättre vetande.

Mot den bakgrunden har jag skrivit brev till vår kung i synnerhet som spänningarna hela tiden ökar, liksom renskötarnas krav. De bilagor jag låter följa brevet återfinner Du här.

Här följer brevet:


H M KONUNGEN
Kungliga slottet
111 30 Stockholm

Ers majestät !

Som ornitolog med tjänstgöring på Ottenby fågelstation i min ungdom observerade jag även Ers majestät vid några tillfällen i min kikare. Senare i livet, i början av 1970 - talet och som innehavare av ett arrendetorp i Frötuna fideikomiss utanför Uppsala hade jag förmånen att få hjälpa till att driva fram vilt älg, fasan till lämpliga skjutavstånd vid Ers majestäts jaktdagar där.

Till sak. Som medborgare ber jag att få göra Ers majestät uppmärksam på den faktiska historien bakom dagens mycket känsloladdade diskussioner mellan renägare och markägare - vänligen se bilagor.

Eftersom Ers majestät är samtliga medborgares kung, även i landet befintliga minoriteters, ber jag Ers majestät med klokhet och varsamhet gjuta olja på vågorna och genom sakliga synpunkter leda utvecklingen till lösningar, som står i samklang med demokrati och mänskliga rättigheter.

Med utmärkt högaktning

Bro 2009-01-25

Mats Hägglöf
mats_hagglofhotmail.com


Om författaren

Författare:
Mats Hägglöf

Om artikeln

Publicerad: 26 jan 2009 13:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: