sourze.se

Ingen upprepning av 1930?

"De överkonsumerande länderna, framförallt USA, Spanien, Storbritannien, Frankrike, Italien och Australien, måste dra ned på sin konsumtion och de överproducerande länderna, främst Kina och de asiatiska länderna, dra ned på sin produktion."

I en artikel i Financial Times den 15 december 2008 under rubriken "Asia faces a tough 2009 as output decreases" skriver Michael Pettis om den kommande krisen i världen.

Pettis skriver att det skarpa kinesiska fallet i produktionen har gjort att den omtalade "decoupling-teorin” har dött en välförtjänt död. En nedgång med fem procent av USA:s konsumtion motsvarar en ökning av Kinas konsumtion med 17 procent av Kinas BNP, eller 40 procents tillväxt av konsumtionen. Det är en osannolik utveckling. En stark ökning av Kinas konsumtion kan inte avhjälpa minskad konsumtion i resten av världen.

De överkonsumerande länderna, framförallt USA, Spanien, Storbritannien, Frankrike, Italien och Australien, måste dra ned på sin konsumtion och de överproducerande länderna, främst Kina och de asiatiska länderna, dra ned på sin produktion.

1930 hade USA ett stort exportöverskott i förhållande till omvärlden. Genom den beryktade Smoot-Hawley-tullen försökte man upprätthålla produktionen. Andra länder svarade med egna tullar vilket fick till följd att världshandeln sjönk på ett för världsekonomin katastrofalt sätt. Det är osannolikt att Kina på ett motsvarande sätt skulle införa tullar, men vissa importhinder har landet dock infört.

En depression liknande den på 1930-talet är osannolik. Frihandeln är alltför väletablerad för att något liknande skulle kunna äga rum. Både länderna med överkonsumtion respektive överproduktion måste anpassa sin produktion eller konsumtion. Någon annan utväg finns inte.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 14 jan 2009 12:35

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: