sourze.se

Avslöjande i Agenda

I SVT:s Agenda 23 nov avslöjade några politiker oavsiktligt om hur lite de har på fötterna och hur de dessutom slingrar sig.

En moderat och en socialdemokrat diskuterade moderatförslaget att invandrare ska ha vissa grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Som väntat utvecklade sig samtalet till en integrationsdebatt. Framför allt socialdemokraten såg arbetslinjen som det mycket saliggörande. Att tillgång till arbete är mycket begränsad - och nu kraftigt ökar - hade hon tydligen inte tänkt på.

Ett problem både för moderater och sossar år att de har misslyckats med integrationen och att de gärna blundar för ett av de mest grundläggande problemen: boendesegregationen och den tillhörande ovanan vid det svenska språket. De båda debattörerna undvek ganska konsekvent just den delen av ämnet.

Varför? Två tänkbara svar: 1De har dåligt samvete för att de genom sin bostadspolitik med mera har förorsakat isoleringen i förortsghetton. 2De tycker att det är ganska bra som det är, d.v.s. att invandrare hålls för sig och inte stör de svenska infödingarna och dessutom förblir arbetskraftsreserv - med de konsekvenser det får.

Jag tror att bådadera gäller. Samt att de inte vill förändra just på de punkterna.

Därefter kom miljöministern f.d. avvecklingspolitiker in i studion och fick frågor om att man kringgår nedläggningsbeslutet genom att kraftigt höja effekten i de befintliga kärnkraftsverken. Ministern svarade som en flodhäst travar, d.v.s. något haltande. Han pratade gång på gång om att regeringen höjer reaktorernas säkerhet. Först när reportern upprepat att man faktiskt höjer effekten, först då medgav ministern att så är fallet.

Det där är samme minister som vill bygga den bevisligen miljöskadliga Förbifart Stockholm - som han en gång var en intensiv motståndare till.

Trovärdigheten ökade inte för de inblandade politikerna i och med Agendaprogrammet. Tråkigt eftersom det hade varit välgörande med mera analys, mera helhetssyn och mindre slingrande.


Om författaren

Författare:
Åke Askensten

Om artikeln

Publicerad: 24 nov 2008 08:37

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: