sourze.se

Global nedkylning fram till 2030

Klimatalarmisterna har fått panik eftersom Jordens medeltemperatur under 2007 har sjunkit med 0,75 grader enligt markmätning och med 0,65 grader enligt satellitmätning.

Det som inte kommer fram i massmedia är att oceanernas varma och kalla strömmar orsakar klimatförändringar på Jorden. De för klimatet viktigaste strömmarna är El Nino och La Nina i Stilla havet. När vindarna är västliga rör sig den varma djuphavsströmmen El Nino mot Amerikas kust. Varmt vatten flyter upp mot ytan och detta höjer Jordens medeltemperatur. När däremot vindarna är ostliga rör sig den kalla djuphavsströmmen La Nina mot Asiens kust. Kallt vatten flyter upp mot ytan och detta sänker Jordens medeltemperatur.

Dessa perioder med fler och kraftigare El Ninos/La Ninas har historiskt sett varat under en genomsnittlig tid på 23 år. Under åren 1922-1947 dominerade El Nino och denna period var varm. Under åren 1947-1977 dominerade La Nina och denna period var kall. 1977-2007 dominerade El Nino och denna period var varm. Nu är det troligt att en kall period började 2007 och varar fram till omkring 2030.

Perioden på 23 år motsvarar den solcykel som i genomsnitt varar i 22,5 år. Solaktiviteten påverkar atmosfärens lufttryck och detta ändrar vindarnas riktning. Det som däremot är viktigt för klimatet i Norra Europa är den varmvattenström som cirkulerar mellan Afrika och Amerika. En del av denna varmvattenström rör sig mot Norra Europa.

Den varma vintern i Norra Europa beror på att den varma strömmen rört sig längre norrut än normalt. Denna varmvattenström skapar varma/kalla perioder på 30-35 år. Orsaken till att en varm period uppkommer är att det blir vanligare med högtryck vid ekvatorn och lågtryck i Arktis. De vindförändringar som uppstår för den varma strömmen längre norrut samtidigt som varma västliga vindar når Norra Europa.

Orsaken till att en kall period uppkommer är att det blir vanligare med lågtryck vid ekvatorn och högtryck i Arktis. De vindförändringar som uppstår gör att den varma strömmen inte når lika långt norrut som tidigare samtidigt som de kalla nordliga vindarna från Arktis når Norra Europa. Den varma perioden i Norra Europa började 1975 och därför bör en kall period på 30-35 år starta de närmaste åren.


Om författaren

Författare:
Per-Olof Persson

Om artikeln

Publicerad: 03 okt 2008 12:02

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: