sourze.se

Är vi alla Abrahams barn?

Någon amerikakoffert medförde han inte, däremot en tro och en förtröstan.

Abraham fån Ur idag Urfa i Kaldéen, på gränsen mellan Turkiet och Syrien, är vår tids mest kände utvandrare. Gift med Sara ordnade han dock sin pensionsförsäkring via slavinnan Hagar, som födde honom sonen Ismael. Halvbrodern Isak anlände så småningom via hustrun Sara.

Någon amerikakoffert medförde han icke, däremot en tro och en förtröstan. Med honom utvandrade även religioner. Sonen Jakob, som sedermera fick namnet Israel, blev via sina 12 söner stamfader till folket med samma namn. Och i Första Mosebok 15:18 antyds ett Storisrael "ända från Egyptens flod till den stora floden, Eufrat".

Vad säger då Koranen om Abraham - eller Ibrahim, som han heter på arabiska? Bland annat att han är en Guds vän, han var den förste som förstod att det finns en enda Gud. "Abrham" heter det i Koranens sura 3:67, "var varken jude eller kristen - han sökte och fann den ursprungliga tron".

Är muslimerna Abrahams barn? I Koranen 2:130 står att läsa: "Vem, utom den tanklöse, den lättsinnige vänder ryggen åt Abrahams tro?".

Judendomen, kristendomen och islam har mycket gemensamt. Tron på en enda, i historien handlande Gud. Övertygelsen om att vi som människor har ansvar för vår jord och gemenskapen människor emellan.

Så har vi även det särskiljande. Konflikterna, de dogmatiska olikheterna. Ortodoxa och liberala judar. Katoliker och protestanter. Sunnimuslimer och shiiter. Svår uppgörelser mellan religionerna.

Den dupaste skillnaden mellan islam, judendom och kristendom? Islamsk tro innebär att Koranen är den slutliga uppenbarelsen. Koranen polemiserar mot kristendomens tanke att Jesus är Guds son, och enligt sura 4:155 blev Jesus inte korsfäst. Även judarna förnekar att Jesus är den av dem väntade Messias.

Pingstväckelsens Lewi Pethrus skrev i psalmen "Löftena kunna ej svika..." "Gör såsom Abraham gjorde, skåda mot himmelen opp. Medan Du stjärnorna räknar, växer Din tro, Ditt hopp".

I likhet med litteratur och politik är religion en form av mänsklig verksamhet. Människor världen över är mycket olika i sitt tänkande och därför behöver vi olika religioner.

Är vi detta till trots i visioner och drömmar kanske alla
Abrahams barn?


Om författaren

Författare:
Mats Hägglöf

Om artikeln

Publicerad: 02 okt 2008 11:15

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: