sourze.se

Uppståndelsen, vad innebär den?

I himlen pippas det inte.

Dragningen till det eviga livet är inbyggd i människans natur och till livet återkallade sjuka har sett ljus genom tunnlar och till och med mött bortgångna vänner.

I min barndoms söndagsskola, ELIM-kapellet i Åsele, sjöng vi varje söndag:

Där uppe ingen nöd skall vara
Och inga tårar, ingen natt
Så sjöng den lilla Sara
Ett fattigt ngerbarn så glatt

Uppståndelsen är en hörnsten i kristendomen men vad innebär den konkret? Har noga sökt svaret i Bibeln, men resultatet blev mycket skralt:

I Första Korintiebrevet 15 framgår, att de troendes kroppar skall återuppstå, riktiga kroppar av kött och blod, dock utan behov av mat och dryck. Fritt kaffe i all evighet får väl mera anses som en förströelse än ett vätskebehov.

Inga familjeband eller gruppbildningar är tillåtna i Himlen. Helt klart är vidare, enligt Matteus 22:30, att i Himlen pippas det inte! "Vid uppståndelsen taga män sig icke hutrur, ej heller givas hustrur åt män". Naturligtvis garanterar Bibeln, att i Himlen finns inga frestelser - att alla går nakna saknar i samanhanget betydelse.

Vart är jag på väg och till vad?


Om författaren

Författare:
Mats Hägglöf

Om artikeln

Publicerad: 13 sep 2008 17:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: