sourze.se

FRA-lagen - på beställning från USA?

Att Sverige gör eftergifter för stormakters önskemål, ger vår historia många belägg för.

Nu när USA är den enda supermakten märks det amerikanska inflytandet inte bara i kultur, språk och livsstil. Det visar sig också politiskt.

I många fall har undfallenheten och tillmötesgåendet av amerikanska intressen gjort att svenska regeringar tagit kontroversiella och mot rättskänsla och lagstiftning stridande beslut; som då man lät frysa tillgångarna för de svensksomalier vilka var ombud för al Baracat-banken; som då man utlämnade egyptierna till amerikanska agenter för vidare befordran till tortyr i Egypten; som vid tillåtandet av överflygningar och antagligen landningar på svenskt territorium av de beryktade amerikanska flygande tortyrkamrarna; som då man under de restriktioner som Irak var utsatt för efter det första Gulfkriget, förbjöd rapportering om att miljontals civila, varav en halv miljon barn, dog på grund av medicinbrist till följd av sanktionerna.

Denna nya FRA-lag har tillkommit utan att någon politiker trätt fram och velat eller kunnat ordentligt försvara den. Man har talat och terrorhot som kan komma att finnas i framtiden, man har talat om att Sverige kan behöva avlyssna främmande makter för att byta information med andra säkerhetstjänster. Det har också framkommit att med främmande makter avses Ryssland.

USA bedriver en aggressiv utrikespolitik och ser hela världen som sitt intressefält. USA gör världen polariserad, har vänner och allierade som man gynnar och skurkstater som man på alla sätt försöker missgynna.

Ett potentiellt hot mot sina intressen ser USA i Ryssland, vars ekonomi och internationella betydelse växer. Således värvar man anhängare bland ryska grannländer och utvidgar Nato runt Ryssland. USA försöker också förmå både Polen och Litauen att tillåta amerikanska baser för robotsköldar, under ursäkten att dessa baser behövs för att skydda USA och Europa för eventuella iranska kärnvapenmissiler. En ursäkt så löjeväckande att den blir arrogant.

Om syftet med denna FRA-lag är att avlyssna rysk kabeltrafik och byta informationer med andra säkerhetstjänster är det troligt att man med dessa säkerhetstjänster i första hand avses CIA. Man kan också tänka sig att önskemål har framförts från amerikanskt håll om att sådan byteshandel skall komma till stånd och att den svenska regeringen nu vill klubba igenom denna kontroversiella lag för att tillfredsställa dessa önskemål.

Sverige har tidigare visat stor följsamhet mot amerikanska önskemål och man har också tidigare spanat på dåvarande Sovjetunionen för amerikansk räkning, vilket fick ryssarna att 1952 skjuta ner ett svenskt spaningsplan.

Svenskar är kända för att vara konflikträdda och den svenska politiken har länge ansetts vara feg och anpasslig. Vi böjde oss för nazisternas krav om permittenttrafik. När krigslyckan vände tilläts de allierade överflyga svenskt luftrum. Vi verkställde utlämningen av asylsökande balter till Sovjet och vi var de första som erkände Sovjets annektering av Baltikum. Kanske är antagandet av denna kontroversiella FRA-lag ännu ett steg i den anpasslighet vi i nutid visar mot USA. Ett USA som bedriver ett olagligt krig i Irak, som sätter sig över Genevekonventionen och som sätter sig över internationella domstolar.


Om författaren

Författare:
Jan Wiberg

Om artikeln

Publicerad: 26 jul 2008 00:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: