sourze.se

kd och surrogatmödre-debatten

"Jag hoppas att medlemmarna i kd kan sin bibel inför den debatt som är under uppsegling!"

Det brukar vara de kristna fundamentalisterna som skriker högst när det gäller kvinnans rätt till den egna kroppen.
Nu har ett nytt hot emot deras världsbild dykt upp i horisonten: surrogatmödrar.

Att vissa kvinnor kan välja att låna ut sin livmoder och föda någon barnlös familj ett efterlängtat barn tycks göra dem lika paniskt rädda som när homoäktenskap och aborträtten kommer på tal. Här får de nog ändå vara lite försiktiga då surrogatmödrar är vanliga i bibeln. Den mest kända torde vara Hagar som blev biologisk mor till Abrahams förstfödde, Ismael. Genom att Hagar födde i knäet på Sara blev Sara barnets mamma.

Men Abraham, denne helige Gudsman, nöjde sig inte med detta utan tog sig en bihustru vid namn Ketura som födde sönerna Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua.

Eftersom Abraham blev vår förste patriark och Guds handplockade man här på jorden så får man väl utgå ifrån att Gud inte hade någonting emot vilka som födde barn åt honom, hustrur, bihustrur eller surrogatmammor?

Även patriarken Jacobs tolv söner var till en del födda av surrogatmödrar. Jacobs första fru Lea födde i rask följd sönerna Ruben, Simon, Levi och Juda. Systern och medhustrun Rakel förblev barnlös och var förtvivlad, så hon lät använda sin slavinna som surrogatmoder åt sin man och denna Bilha födde sönerna Dan och Naftali, men juridisk sett var deras mor Rakel. Då anlitade även Lea en surrogatmamma: Sin slavinna Silpa. Denna kvinna födde Jakob och Asher som alltså fick Lea till mamma.

Efter detta födde Lea själv sina femte och sjätte söner själv: Jacobar och Sebulon. Dessutom blev hon mamma till Dina, den enda av Jacobs döttrar som har ett namn i Bibeln.
Att hon nämns här över huvudtaget beror på att hon i framtiden skulle spela en stor roll i familjen.

Efter alla dessa års kamp emot sin syster och de två surrogatmödrarna fick äntligen Rakel sina båda egna söner Josef och Benjamin.

De flesta som inte är så hemmastadda i Bibeln brukar känna till Josef på grund av att bröderna sålde honom till Egypten men det är en annan historia.

Att Jacob sedan älskade Josef och Benjamin mest för att den älskade Rachel var deras mamma beror bara på att gubben blev sentimental och inte på det juridiska läget.

Men till skillnad ifrån dagens surrogatmödrar, som bestämmer själva, hade surrogatmödrarna i bibeln ingen talan alls, de var som regel slavar och i bästa fall sk bihustrur.

Jag hoppas att medlemmarna i kd kan sin bibel inför den debatt som är under uppsegling!


Om författaren

Författare:
Sunny Börjesson

Om artikeln

Publicerad: 23 jul 2008 11:35

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: