sourze.se

Samhällsvetenskap marknadsförs för dåligt

Samhällsvetenskaperna idag är väldigt dåliga på marknadsföring och visa på sitt existensberättigande hos vanligt folk och arbetsgivare. Denna artikel handlar om de praktiska konsekvenserna av detta.

Jag har nyligen skrivit klart min D-uppsats i statsvetenskap och i förarbetet till denna använde jag mig av en hel del tidigare C och D-uppsatser som finns tillgängliga på internet. Det som slog mig var hur mycket intressant information som finns tillgänglig och som skulle kunna finnas tillgänglig om fler lärosäten valde att publicera sina C och D-uppsatser på nätet.

Jag tänker fokusera på statsvetenskap men mitt resonemang är tillämpligt på flertalet samhällsvetenskaper.
När det gäller statsvetenskapliga uppsatser har jag funnit att det endast är Luleås Tekniska Högskola och Lunds Universitet som lägger upp uppsatser på nätet. Överhuvudtaget känns det som att statsvetenskap och andra akademiska discipliner satsar väldigt lite energi på att marknadsföra sig och visa på varför de har ett existensberättigande. När det gäller statsvetenskap är det troligt att detta beror på att de har en såpass stor elevkull per automatik, eftersom Statsvetenskap A, B och C är vanliga kurser i en samhällsvetarexamen. Dock är det inte omöjligt att detta elevunderlag kan komma att sjunka i och med att "statsvetare" idag är en grupp på arbetsmarknaden med balans eller litet överskott av personal.

Ännu en anledning till att statsvetenskapen borde marknadsföra sig bättre är för att ge sina studenter bättre möjligheter på arbetsmarknaden, genom att informera om vad en statsvetare faktiskt gör och vad den är duktig på. Jag och många andra studenter med statsvetenskap som huvudämne känner idag att vi kommer ut på en arbetsmarknad där vi, till skillnad från en läkare eller snickare, måste klargöra för arbetsgivare vad vår utbildning innebär och hur den ska komma arbetsgivaren till gagn. Snarare än att snabbt få ett arbete och kunna arbeta av CSN-skulden och tillföra något till samhället.

Det jag dessutom saknar är en populärvetenskaplig arena för statsvetenskapen, trots att politik behandlas på otaliga platser i samhället och i tidningar, är väldigt sällan det finns en koppling mellan det vetenskapen har funnit spelar roll och det som faktiskt sker i politiken. För mycket tyckande och för lite vetenskap helt enkelt!

För att summera vad jag vill få fram med denna artikel så är det följande. Statsvetenskapen och andra samhällsvetenskapliga discipliner måste arbeta för att marknadsföra sig och föra ut sin forskning till folket genom populärvetenskap och digitalisering av sin forskning. I dammiga arkiv gör forskningen ingen nytta! Dessutom måste samhällsvetenskaperna som helhet skapa en bättre länk till arbetslivet för att förklara för arbetsgivare varför de behöver deras studenter! Till sist vore det kanske inte en helt otänkbar tanke att starta en tidning i stil med "Populärvetenskaplig Politik" eller annat som kan överföra vetenskaplig forskning till ett lättsmält format som gemene man kan ta del av?


Om författaren

Författare:
Björn Wegner

Om artikeln

Publicerad: 02 jun 2008 21:21

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: