sourze.se

Ett nytt partiväsende växer fram

Domedagsprofetiorna duggar nu tätt om den kris partierna befinner sig i. Medlemmarna flyr och det är bara en tidsfråga innan partierna i sin nuvarande form kan begravas.

Är detta ett allvarligt problem för demokratin? Svaret är ja - om man anser att partierna som de ser ut idag är bästa sättet att upprätthålla demokratin.

Ett annat synsätt är att partiväsendet nu helt enkelt befinner sig i en brytningstid där vi kommer att se andra former av partier framöver. Jag är övertygad om att detta är fallet.

Det som händer är samhället och människors värderingar förändras och detta är något vi partier måste förmå utvecklas i takt med. Ny teknik skapar nya möjligheter för människor att utöva inflytande och bidra till samhällsutvecklingen. Vi ser tydliga värderingsförskjutningar i samhället där färre ser det som naturligt att vara medlem i ett parti.

För moderaterna är medlemmar viktiga. Det ger oss styrka som parti, kontaktytor mot samhället och givetvis basen för att rekrytera våra förtroendevalda. Vi arbetar aktivt med detta och är mycket hoppfulla. Vi erbjuder nya väger för medlemmar att snabbt komma in i partiet och öppnar upp våra processer för att ge alla som vill möjligheten att påverka.

Men parallellt med detta måste vi aktivt arbeta med hur vi kan erbjuda också människor som inte är medlemmar kontakt med partiet och möjligheten att påverka. Vi har under lång tid erbjudit människor som inte är medlemmar möjligheten via politikerskolor att komma i kontakt med politiken för att sedan ta ställning om detta är något man vill fortsätta med. Detta har varit mycket framgångsrikt. Vi går nu vidare med att öppna upp vår process när vi utvecklar politiken inför nästa mandatperiod och ger alla som vill möjligheten att delta. Vi kommer också externt söka människor som vill vara med i vårt arbete med att fram till 2010 genomföra flera tusen besök i den svenska välfärden.

Skälet till att det varit viktigt med partier med stora medlemsbaser har varit att detta ska ha säkerställt förankring i det svenska samhället och givit partierna kontaktytor i olika delar av Sverige. Det har hävdats att partiernas uppgifter är att företräda sina medlemmar och sina väljare. Och visst har partierna när de var större haft bredare förankring, men samtidigt samlar partierna alltid bara vissa typer av människor. Ett partis uppgift får därför inte vara att bara se till medlemmar eller sina väljare. Ett parti måste se alla som bor i Sverige och nyfiket fråga sig hur människor upplever sin vardag och Sverige.

Hösten 2003 inleddes förnyelsen av moderaterna. Vi lade då kraft på att ompröva hur vi såg på Sverige och utvecklade nya svar på hur jobben blir fler och kvaliteten i välfärden kan utvecklas. Moderaternas förnyelse fortsätter och vi kommer framöver att också lägga stor vid hur vi kan erbjuda människor också utanför politiken möjligheten till kontakt och inflytande. Sverige förändras och vi som partier måste förmå ta tillvara på de nya möjligheter som uppstår. Med nyfikna partier kan den process vi nu genomgår leda till att demokratin vitaliseras.


Om författaren

Författare:
Per Schlingmann

Om artikeln

Publicerad: 09 maj 2008 14:13

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: