sourze.se

Jatropha - Indiens nya olja

Mr Shukla:" Du kastar bort din tid, pengar och land om du odlar soja för produktion av biodiesel. I Indien har vi inte råd att ens tänka oss att använda detta."

I en artikel i Financial Times den 10 mars skriver Amy Yee om ett projekt att producera biodrivmedel från jatropha, en växt, som kan odlas på torra och ofruktbara områden där matproducerande växter inte kan odlas.

Underrubriken har följande lydelse:" India finds cheap energy may be un easy nut to crack." Det är nötterna på jatrophabusken som man använder till oljeframställning. Busken växer upp på några få år och producerar en skörd i ungefär fem årtionden och fordrar bara lite beskärning. Av fyra kg jatrophanötter får man en liter olja. Jatropha producerar tre gånger mera olja per hektar än sojabönor men den är oätlig för människor.

I Chhattisgarh, en delstat i Indien, har man planterat 160 000 hektar med jatropha och genom plantering av ytterligare arealer planerar man att producera två miljoner ton biodiesel år 2012. Enligt Amy Yee " görs andra ansträngningar att producera oätliga ’rain-fed biofuel plants’ i obrukade områden runtom i Indien. I de norra staterna Uttarakhand och ökendominerade Rajasthan planteras jatrophasticklingar medan i Andra Pradesh och Karnataka i söder planterar pongamia, en träd som liknar jatropha."

Enligt Winrock, en från staten oberoende organisation, " kan landet producera 4-5 miljoner ton biodiesel per år om 10 procent av Indiens uppskattade 60 miljoner hektar obrukade arealer användes till att odla jatropha och andra biobränslen./-/ Det kan odlas på öde land, behöver liten omvårdnad, är förnyelsebar och kan produceras lokalt."

I Ranidhera drivs fyra generatorer med jatrophaolja och idag har 110 hem elektricitet under fyra timmar på kvällen. En av kvinnorna i byn, Pholbati Bai, säger att barnen nu kan studera på kvällen och byborna betalar en dollar i månaden, jämförbart med en månads kostnad för fotogen.

Det reportaget verkar vara mycket positivt till odlingen av jatropha. I samma nummer av FT finns en insändare skriven av Dick Martin som ifrågasätter nyttan av odling av jatropha i Indien. Han skriver "att tron på jatrophas mirakulösa förmåga att växa på öde land utan vatten och konstgödsel och hoppet att minska de fattigas ländernas behov av oljeimport, kommer att sluta med en besvikelse. Huvudaktörerna, entreprenörerna, kommer att maximera produktionen av biodiesel varhelst de producerar den./-/ Produktionen kommer också att ske på jord som kan användas till matproduktion för annars skulle skörden bli så låg att den är oekonomisk för produktion av biodiesel. Eftersom jatropha är ytterst giftig har den ingen alternativt användningsområde som t.ex. palmolja, sojabönor, vete eller majs. Det löper en "buggy whip" risk att det efter den första generationens biobränsle bli överflödigt genom utveckling av en andra generations biobränsle från spån, halm,"miscanthus" och organiska material. Det skulle bli tragedi för fattiga bönder förtrollade av de väntade penninginkomsterna."

Rubriken på insändaren var följande:" Biofuel crop may not justify hopes."

Och slutsatsen:" There may be a future for jatropha in small-scale ventures run by intermediate-technology non-governmental organisations, but the risks associated its wide-scale cultivation should not be underestimated." Det finns kanske en framtid för jatropha genom småföretag styrda av fristående organisationer med förmedlande teknologi men riskerna förenad med storskalig odling bör inte underskattas.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 11 mar 2008 15:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: