sourze.se

Jag är inte längre emot medlemskap i EU

Jag stödjer inte längre Miljöpartiets krav på att Sverige ska utträda ur EU. När EU äntligen har visat tydliga ambitioner att ta tag i klimatfrågan på allvar, då är det bättre att vara kvar.

Inget land borde ha rätt att förstöra jordens klimat. Det är inte demokratiskt att ta sig den rätten över andra folks huvuden. Vi har i decennier förbrukat stora mängder fossila bränslen och släppt ut koldioxid i atmosfären. De drabbade finns i vårt eget land, men framförallt i andra länder. I ett sådant läge behövs överstatlighet.

Detta är ingen ny insikt. Miljöpartiet har länge ansett att det behövs överstatliga beslut om gränsöverskridande miljöproblem. Vi har dock haft uppfattningen att det kan ske i någon annan organisation än EU, eftersom EU har så många fel och brister. Jag kan inte stödja den linjen längre. Det tar för lång tid att bygga upp en ny organisation. Klimatet kan inte vänta tills den perfekta demokratiska strukturen är ordnad. Det måste räddas här och nu. Eftersom EU nu visar vilja och ambition på klimatområdet så vill jag att vi ska vara med.

Ta exemplet med bilarna. Nya svenska bilar slukar mest bränsle i EU. Volvo har byggt hela sitt koncept på bränsletörstiga, tunga, starka bilar. Sverige skulle ha mycket svårt att ensidigt införa regler som tvingar biltillverkarna att minska bränsleförbrukningen. En svensk regering skulle sannolikt tycka att det slog alltför hårt mot Volvo med tusentals jobb i fara. Även EU-regler är knepigt för Sverige att acceptera, men betydligt enklare när alla länder går samman och ställer samma krav.

När EU-kommissionen lämnade sitt förslag på hur mycket förnybara bränslen de olika länderna ska uppnå till 2020, så klagade varenda regering på att de fick för hårda krav på sig. Det är uppenbart att länderna aldrig skulle göra detta på egen hand, utan samordning i EU. När alla gör samma sak, så accepteras krav som annars skulle avvisas.

Utan klimatpolitik på gemensam nivå finns stor risk för miljödumpning. Alla skulle snegla mot den minst miljöambitiösa och anpassa sig i den riktningen. Rädslan för konkurrens för den inhemska industrin skulle få länderna att successivt dra ner varandras miljöambitioner. EU är inte perfekt på miljöområdet, tvärtom behövs betydligt högre ambitioner. Men det är ett faktum att EU höjer lägstanivån rejält.

Under det senaste årets klimatdebatt har jag fått frågan många gånger varför Miljöpartiet vill utträda ur EU och hur samordningen av klimatpolitiken då ska lösas. Jag har inte det svaret. Det är bara att inse att jag inte längre kan argumentera med trovärdighet för utträdeskravet. Klimatfrågan är så viktig och så akut att jag är beredd att ta det onda med det goda. Sverige behöver vara kvar i EU. Jag vill att Miljöpartiet är med i det klimatarbete som nu satt igång på allvar inom unionen.


Om författaren

Författare:
Maria Wetterstrand

Om artikeln

Publicerad: 28 feb 2008 15:24

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: