sourze.se

Keynes kommer tillbaka?

"What could stave off a recession - Government spending on education and health - two growth areas - might be enough to buoy the economy."Rubrik i BusinessWeek den 28 jan.2008.

Vad kan ha varit mera förvånande än att affärstidningen BusinessWeek förordar keynesianska metoder när det gäller att minska återverkningarna av en konjunkturnedgång. Den offentliga sektorn kommer till heders igen vilket är förvånande när det dyker upp i detta propagandaorgan för kapitalismen. Sådana tankegångar har jag inte hört sedan 1980-talet.

I en artikel i BusinessWeek den 28 jan. 2008 av Michael Mandel med rubriken ”What could stave off a recession?” behandlas skolans och sjukvårdens stora betydelse för jobbtillväxten i USA. Skolan och sjukvården har där 28 miljoner anställda vilket är 20 procent av arbetstillfällena. Den 3,5 miljarder dollar jobbmaskinen inom skola och sjukvård skapade 640 000 nya jobb förra året. Dessa områden har stått för 63 procent av jobbtillväxten sedan senaste ”business cycle peak in March 2001” och har tillsammans skapat 3,7 miljoner arbetstillfällen. ”Leisure and hospitality industries” har under samma tid skapat bara1,7 milj. arbetsplatser.

Slutsatsen i artikeln är att Bushs skattesänkningar inte är det bästa sättet att stimulera ekonomin. Mandel skriver:” Or policymakers can do something different: boost outlays on education and health. Remember that in the 1930s John Maynard Keynes forcefully advocated the idea that gouvernment spending could bolster the economy in a dawnturn./-/ If so, Keynes could be back - coming to the schools and hospitals near you.” Eller politiker kan göra annorlunda: öka utläggen till sjukhus och skolor. Kom ihåg att J. M. Keynes på 1930-talet kraftigt förordade att regeringen spenderade mera pengar vid en nedgång i ekonomin./-/ I så fall kan Keynes komma tillbaka till dig till sjukhus och skolor i din omgivning.

Enligt Mandel har skola och sjukvård kunnat kompensera för nedgången inom bostads- och konsumtionsmarknaderna. Bushs skattesänkningar motsvaras av Hillary Clintons förslag om hjälp till husägare som pressas av hotet om vräkning och höga bensinpriser. Den stora faran är nu att fallande skatteintäkter skall minska satsningar på vård och skola.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 07 feb 2008 09:13

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: