sourze.se

Gaza: Vad händer och vad kan man göra åt det?

Tiotusentals Gazabor, som lever under svåra villkor, bröt sig in i Egypten för några dagar sedan.
Varför och vad kan man göra åt saken?

Det handlar inte om befolkningstätheten: Jämför Singapore 6,639, Hong Kong 6,407, Monaco 23,660 per kvadratkilometer mot Gazas 4,118. Stadsmässigt sett jämför New York 25,846 mot Gaza City 8,800 per kvadratkilometer. Det handlar inte om penningbrist. Endast USA bidrar till UNRWA med ytterligare 40 miljoner juni 2007 dollar utöver de ursprungliga 50 miljoner dollar. Detta efter Gazas övertagande av Hamas och efter 84,5 miljoner dollar i 2006. Internationella bidragsgivare har lovat 7,7 miljarder dollar under tre år varav 40 skulle kanaliseras in i Gaza. Siffran för 2006 var på 1,2 miljarder dollar. Det handlar delvis om UNRWA som avsiktligen har "lagrat" 795,000 palestinier som flyktingar. Detta har direkt att göra med vägran att acceptera Israel som en verklighet och hålla myten om "rätten att återvända" vid liv. Jämför med Israel som tog hand om judiska flyktingar både från Europa och Arabländer. Jämför med Viatnemeser som fick ett nytt liv i många andra länder, bland annat i Sverige. Det handlar huvudsakligen, däremot, om det faktum, att Gazabor har valt Hamas som skulle bekriga Israel, ett löfte som denna organisation har hållit med de medel som står till deras förfogande. Det handlar om att det Palestinska valet 2006 som kallades "ett uttryck för demokrati" gällde att välja mellan Fatah - som fortfarande vill neutralisera Israel med politiska medel - och Hamas som vill göra detsamma med våld. Hamas beskjutning av Israel började redan under Fatahs tid. Vapen och pengar smugglades från Egypten. Israel bombades år 2006 med mer än 1100 raketer och granater. År 2007 var det mer än 2000. Antalet, alltsedan Israel lämnade Gaza, är över 4000.

Situationen idag är en direkt konsekvens av attackerna från Gaza mot Israel, vars permanenta existens inte har accepterats av den Arabiska Världen eller av Palestinierna, och med detta som stöd, inte av Gaza heller. Men problemet kan man inte bara önska bort! Något konstruktivt måste göras! Israel vet att civila i Gaza har det svårt. Israel besvarar attackerna med den största precisionen som dess vapen förmår. Israel har tvekat länge innan man beslöt att stoppa olje- och el-leveranserna. Den internationella opinionen kritiserar Israel mycket hårt trots det faktum att det är Gazaborna själva som röstade fram Hamas. De har helt enkelt tagit ett felaktigt beslut, men vill undkomma dess följder. Oavsett detta måste något göras. Israel har flera gånger sagt att att dess attacker kommer att sluta så fort som Hamas slutar med sina raketer och erkänner den judiska statens rätt att finnas till i fred. Det är det första steget! Det andra steget är att den internationella opinion måste tillrättavisa Iran - och andra i skuggan - för sitt stöd till Hamas när det gäller vapen. Det tredje steget är att Egypten hindrar vapensmugglingen. Detta har inte gjorts därför att Egypten föredrar att lägga hela skulden på Israel. Det fjärde steget är att Palestinier slutar uppfostra sina barn att bli Israels dödsfiender. Barn behöver inte bli självmordsbombare därför att de är fattiga. Det femte steget är att Palestinier får hjälp till självhjälp för att utveckla sina områden och inte allmosor genom UNRWA.

Därefter kommer folket i Gaza att få hjälp även av Israel för att utveckla infrastrukturen, industrin, handeln och jordbruket i själva denna olycksdrabbade landremsa. Till sist måste hela världen, med USA i spetsen, göra klart för Palestinierna att så länge de hotar Israel med vapen och en "demontering" av den judiska staten, om än med politiska medel, så kommer dörrarna till bildandet av en palestinsk stat att vara stängda.


Om författaren

Författare:
Ishak Haskiya

Om artikeln

Publicerad: 28 jan 2008 14:01

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: