sourze.se

Min syn på "flumskolan"

Betygen bör återinföras i skolan för att förbättra kunskapsinhämtningen som nu är eftersatt. Jag delar inte vänsterns syn på skolan.

Jag såg i går ett program om skolpolitiken med bl. a. utbildningsminister Jan Björklund, personer från lärarhögskolan och socialdemokraterna som deltagare. Jag tog upp kärnkraftsfrågan samtidigt som Björklund satsade på kärnkraften i en DN-debattartikel i förra veckan. Jag modifierade min inställning i frågan i en mera kärnkraftsvänlig riktning. Nu är frågan hur jag ställer mig till ”flumskolan”.

Liksom när det gäller kärnkraften är jag i otakt med vänstern i skolfrågan. Jag sympatiserar nästen helt med ett återinförande av betyg i skolan. När jag gick i skolan i slutet av 1940-talet fick vi betyg efter varje termin men de hade mycket liten betydelse för oss. Vi förväntades inte fortsätta studierna efter det att vi slutat skolan vid 14 års ålder. Jag minns inte ens vad jag hade för betyg, bara att de var så bra att jag inte blev kvarsittare. Det var bara skolplikten som gjorde att vi gick i skolan och de flesta längtade efter att få sluta skolan och börja arbeta.

Jag har behandlat skolfrågan i min artikel ”Få vill bli lärare i USA” där frågan hur man skall utbilda utbildarna ställs. Att frågan överhuvudtaget behöver ställas är ett bevis på den förvirring som råder när det gäller lärarutbildningen både i USA och Sverige. Att de som nu går i grundskolan och gymnasiet kanske är de sämst utbildade under efterkrigstiden beror också på de stora kullarna som föddes 1990-93 då 123 000 barn föddes mot 85-90 000 när det var som lägst födelsetal. De stora klasserna och behovet av outbildade lärare gjorde det oundvikligt att kunskapsnivån sjönk. Det är i viss mån en förlorad generation som nu lämnar skolan men läget är inte hopplöst. Jag slutade skolan vid 14 års ålder men tog en fil. kand. som vuxen. De som nu börjar skolan kan bli vinnare om man nu förbättrar kunskapsinhämtandet genom bl.a. betyg. Lärartätheten kan nu ökas och de mindre klasserna gör det mindre stökigt i skolan.

Nu har jag stött Björklund för andra gången på kort tid men jag är trots detta en vänsterman men av den gamla sorten som anser att kunskapsinhämtande är något som ger stimulans åt livet och inte är en plåga. Vänsterns kamp mot betygen är missriktade och missgynnar de svagaste eleverna trots att man säger sig vilja hjälpa dem. Utbildningen i praktiska yrken bör ökas för det studiesvaga eleverna.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 18 jan 2008 13:43

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: