sourze.se

Ny infrastruktur; hur?

... ingenting styr utvecklingen så hänsynslöst som en uppbyggd infrastruktur och människoskapade produkter. Om artefaktuppsättningen ändras, ändras också relationer, upplevelser och välfärd...

Igår råkade jag se slutet av ett tv-program om "Mordet på elbilen" i USA. Där var det någon som nämnde att man om och om igen har tjatat om att inom tio år så kommer vätgasbilen och om och om igen flyttat utvecklingsblocket och etableringen framåt i tiden.

Inom Sverige och andra etablerade i-länder, så finns det sedan länge en närmast "övermogen" fysisk infrastruktur, och i det närmaste rigida sociotekniska system.

Det har väl knappast skett någon förnyelse eller nämnvärd förändring av den traditionella infrastrukturen sedan 1950-talet.

Men det som man inte tillräckligt tycks ha tänkt igenom är att vätgasbilen förutsätter samtidig utveckling av flera - delvis perifera - infrastrukturella och inte minst sociotekniska system. Därmed bör rimligen en stor majoritet av medborgarna de presumativa användarna, vara väl införstådda medaktörer och påhejare.

Detta är sannolikt avgörande faktorer för att över huvud taget kunna förändra redan väletablerade, och i brist på jämförelser väl fungerande infrasystem.
Citat "… ingenting styr utvecklingen så hänsynslöst som en uppbyggd infrastruktur och människoskapade produkter. Om artefaktuppsättningen ändras, ändras också relationer, upplevelser och välfärd..." Bodil Jönsson, prof. i Lund

Det som kanske är det enda rimliga och praktiskt möjliga, för att kunna bryta status quo och moment 22, är kanske att försöka bygga upp "virtuella" infrasystem som successivt slussas så nära verkligheten som möjligt. Innan man ens gör några försök att föra ut vätgasbilen på marknaden, så finansierar man utvecklingen av någon sorts datorsimuleringsspel.

Dessa "simuleringsspel" läggs lagom "färdiga" ut på Internet så att tiotusentals intresserade kan delta i projekten. Under kanske en tioårsperiod bör man förhoppningsvis på så sätt kunna bygga upp kompletta och "virtuellt" väl fungerande infrastrukturella system, som inte förrän efter detta verkar vara så komplett som möjligt prövas under verkliga förhållanden. Ungefär som man under fyra år förbereder sig för nästa OS världen över, så förbereder man sig för nästa sociotekniska system utan att slösa med fysiska naturresurser.

Citat, Bi Puranen, "Framtider", 97:1, sid 16: ... visar Ronald Ingelhart hur kulturella, ekonomiska och politiska förändringar i 43 länder... mycket starkt knyter makro- och mikronivåerna till varandra. Demokrati på makronivå knyts till begrepp som tillit, tolerans och subjektivt välmående på mikronivå... /... förändringar av världsbilden speglar förändringarna... men de förskjuts med en hel generation!


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 02 jan 2008 07:55

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: