sourze.se

Humanisterna är iskalla

Föreningen Humanisterna gör inte den minsta nytta för någon i Sverige ens i den kallaste månaden. De låter andra ta ansvaret.

Föreningen Humanisterna vill avskaffa all officiell kristendom. Så jag skrev ett brev till deras Kansli för att få reda på vad de hade att erbjuda i stället!

"Vilka gemenskaper har Ni Humanister att erbjuda de hundratusentals ensamma människorna i jul och nyår? Har ni fin musik? Har ni mat någonstans? Delar ni ut kläder till frusna? Har ni varma sköna miljöer? Har ni något ALLS att erbjuda människor som har det svårt?

Jan Brunnegård"

Jag fick ett svar som handlade om att de hjälpte till lite i Indien men de hade absolut inget att ersätta kristendomen med i Sverige.

Här är deras brevsvar:

"Hej Jan,

Tack för ditt mejl. Jag beklagar om du eller andra upplever en svår tid under julen, men vi är en organisation för humanistisk livsåskådning, inte primärt för humanitär verksamhet - åtminstone inte i Sverige. I länder där levnadsstandarden är betydligt lägre, som i Indien, deltar vi dock via våra samarbetspartner med stöd till gatubarn, prostituerade, kriminella och andra grupper, som hamnar utanför samhällets skydd.

Vi menar annars att det är en huvuduppgift för en demokratisk välfärdsstat att tillförsäkra medborgarna drägliga levnadsvillkor. Det blir alldeles för tillfälligt och godtyckligt om enskilda föreningar och samfund ska garantera individer detta, det måste samhället i stort göra. Vi vill heller inte direkt koppla ideologi och religion till hjälpverksamhet, den bör vara neutral och inte riskera att kränka folks åsiktsmässiga integritet.

Humanisterna är också en liten ideell organisation, som verkar helt utan statligt stöd - till skillnad från t ex kyrkorna, som mottar mångmiljonbelopp varje år. Svenska kyrkan är god för flera miljarder. Katolska kyrkan är på världbasis ofantligt välstående. Våra små föreningar kan inte på något sätt mäta sina resurser mot dessa pengastarka, skatteunderstödda institutioner. Vi har inte råd att hålla oss med några lokaler överhuvudtaget, bortsett från ett nyligen öppnat litet kansli, där ett par personer arbetar. Som jämförelse hade Svenska kyrkan vid sitt skiljande från staten 26.500 anställda. Hade vi haft liknande möjligheter skulle även vi kunnat ha omfattande social verksamhet och fungerat som stöd till människor i olika livssituationer - dock utan att vilja frälsa eller missionera bland dem.

Julen är inte någon speciellt högtid för humanister, så vi ägnar oss inte åt något särskilt då - eller rättare, var och en väljer själv hur man vill använda tiden. De traditioner som finns stärker snarast ensamma människors känsla av utanförskap, vilket vi inte vill bidra till. Däremot har vi under hela året stort utbyte och kontakter med varandra och diskuterar livsfrågor, arrangerar utflykter, möten, sommarläger etc - ofta med mat och musik på kvällarna.

Alla som vill stödja förbundet och hjälpa oss att växa och få mer resurser till att starta nya verksamheter är varmt välkomna!

Med vänlig hälsning,

Staffan Gunnarson"

Detta är ett iskallt svar. Humanisterna är inte beredda att göra något för någon förän de fått betalt i förskott. De kyrkor som jag känner gör vad samvetet bjuder, utan att titta i kassan om de har råd. Sedan samlar de in kollekter och andra pengar. Samt ansöker ibland om bidrag från stat eller kommun till delar av verksamheten. Ofta "beställer" kommunerna tjänster av kyrkorna som härbergen, klädutdelning etc.

En organisation som inte gör något praktiskt för sina medmänniskor är knappast humanistisk. De låter folk svälta i väntan på att staten ska göra sitt. Men riktiga personliga humanister har jag träffat på många håll, även i kyrkornas arbete. Välsignade vare de!


Om författaren

Författare:
Jan Brunnegård

Om artikeln

Publicerad: 29 dec 2007 15:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: