sourze.se

Dags att tänka om i politiken? 3

Bör vi inte försöka börja om från början i den politiska debatten och inte ta allt som vi nu har för givet?

Jag har i de två föregående artiklarna försökt lägga fram nya perspektiv på hur politiken är och vad den gör. I den här artikeln vill jag argumentera för att vi inte ska stirra oss blinda på vad vi har nu och vad som har funnits i det förflutna. Det vi borde göra istället för att fortsätta i de gamla ideologiska gängorna är att se på saker och ting på nya sätt.

Kapitalismen är ett mycket effektivt samhällssystem för att generera stora mängder materiella resurser. Människans själviska egenskaper lyfts fram och hela grundtanken är att om vi bara får tillräckligt mycket materiella ting så kommer alla bli lyckliga. Människan har ett behov och det är grejer. Det samhällsbygget fungerar på sitt eget sätt, men den varken förstår eller tar hänsyn till vad människan är vilket leder till att vi alienerar oss från oss själva.

Som en antites till kapitalismen kom under det sena 1800-talet kommunismen. Kommunismen var minst lika materialistisk som kapitalismen, med den skillnaden att det inte var bara mängden prylar som gör oss lyckliga utan också fördelningen.

Båda dessa tankeströmningar är dock riktigt materialistiska och saknar fullständigt insikt i vad människan är och vad som gör människan lycklig! Det finns studier av konsumtionsbeteende gjorda av Tim Kasser, professor i psykologi vid Knox college i USA. Dessa visar tydligt att människor inte blir lyckliga av konsumtion. Materialistiska personer mår även sämre "sådana personer anser sig alltså i högre grad lida av oro och depression - samtidigt som de upplever mindre livsglädje och lägre nivåer av självförverkligande. De har dessutom oftare fysiska problem som huvudvärk och ryggont."

Det framgår med klarhet i hans forskning att konsumtion inte är en väg till lycka. Något som vi alla förmodligen är smärtsamt medvetna om innerst inne.

Vad jag skulle vilja se är att vi använder oss av all den kunskap som vi har lyckats samla på oss. Alla svar som vi behöver finns att tillgå hos våra universitet och börjar vi använda oss av den för att utreda vad som kan göra människor lyckliga så kommer vi kunna utforma en politik som människor blir lyckliga av. Som det är nu så är politiken och forskningen väldigt åtskilda och det är snarare politiken som styr forskningen än tvärt om. Jag vill vända på denna påverkan och låta den forskningen och däribland främst den psykologiska forskningen styra politiken för att vi ska få en mer rationell politik. En politik som bygger på verkligenheten istället för våra oändligt många fördomar.

Citatet i texten är från en artikel om konsumtion i Svd som kan läsas här;

Länk: svd.se


Om författaren

Författare:
David Böhlmark

Om artikeln

Publicerad: 21 dec 2007 06:31

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: