sourze.se

Varför bombade inte Bomber-Harry Sverige?

Sverige var nära granne med Sovjet, Tyskland och England. Varför bombade ingen av dem Sverige åren 1939-1945?

Jag menar att de alla och även USA, från och till hade orsak att ge sig på Sverige. Makternas flygplan flög ständigt över södra Sverige men bara ett fåtal bomber släpptes ner. Sannolikt av rent misstag varje gång. Ryssarna ska ha bombat ett växthus utanför Stockholm en natt. De släppte även bomber på fel sida av Torneälv några ggr. Marken skalv i gränsbyarna och några timmerlador gick åt. Massiva flyktingströmmar tog sig över älven på livsfarliga vis.

Efter kriget så har både England och USA hävdat att de svenska transporterna av järn, kullager, livsmedel med mera till Tyskland förlängde kriget med ett år. Våra järnvägar användes för tyska trupptransporter. Våra skärgårdar var som skyddade leder för tyska fraktfartyg. Vi exporterade även på svenska kölar. Varför lät de allierade detta pågå även efter det segerlyckan försvunnit för Hitler?

Den berömde Bomber-Harry ledde en totalförödelse av ett stort antal tyska städer utan militär betydelse. De tyska männen var vid fronterna, så attackernas offer var i första hand kvinnor och barn. Varför satte han inte in sina USA-bombare mot det svenska järnvägsnätet och hamnarna i stället, för att stoppa all vår "hjälp" till Hitlers industri och arméer?

Gjorde Sverige en massa goda gärningar åt de Allierade så att de skonade oss? Fick de en massa hemlig information från vårt flygvapen och flotta? Fanns det en mängd svenskar i Tyskland som smugglade ut info till London? Exporterade vi strategiska varor till England rakt igenom minspärrarna på Västkusten? Vad kan Sverige ha gjort i övrigt för att undgå att bli indraget i kriget?

Det låg i Tysklands intresse att Sveriges industri fungerade maximalt, de kan inte ha haft några logiska skäl att börja bomba. De Allierade borde ha haft motsatt åsikt. Trots det så ansåg nog vår Samlingsregering att Tyskland var det största hotet. Kan det ha berott på att Tyskland inte styrdes av en logisk man utan av en "galning".

I april 1940 så intog Tyskland Danmark och Norge och efter några månader Frankrike efter rätt obetydliga strider. Den tyska Järnnäven hade maximal kraft och hade ganska lätt kunnat inta Sverige i en kniptångsmanöver utan att ha bombat sönder industri och "logistik". Men i det läget hade vi givetvis fått de Allierades flygarmador över oss. De måste slå ut vapensmedjorna. De ensamma engelsmännen hade inte resurser till det då, men senast våren 1944 hade vårt helvete brutit ut.

I slutet på kriget så bombade engelsmännen Köpenhamn, för att köra ut tyskarna därifrån. Det fanns inte många tyskar kvar där, så det var en helt misslyckad manöver. På svenska sidan av Sundet så stod malmöborna och såg bombplanen komma in över Köpenhamn, de såg explosionerna och elden mot skyn. Tänk att varenda pilot var så nykter att han inte styrde in över Malmö!

1952 var jag 14 år och på skolresa med magister Gustavsson och moder Margit. Hon skulle ta hand om flickorna. Vi bodde i tre nätter på ett ytterst dystert logement, som hade varit uppsamlingsplats under kriget för övergivna barn. Så sade man till oss. Vi fick se några kvarter där bomberna gjort sitt. Jag har ingen uppfattning om hur mycket Köpenhamn bombades. Men jag minns att jag upplevde Köpenhamn som fattigt. Men ute på landet var det välmåga.

Ute på Kastrup stod nya engelska krigsplan modell Gloster Meteor. För nu hade Danmark gått med i NATO. De litade inte längre på hjälp från Sverige. Men varför bombade inte Bomber-Harry oss?

Länk: sv.wikipedia.org


Om författaren

Författare:
Jan Brunnegård

Om artikeln

Publicerad: 10 nov 2007 17:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: