sourze.se
Artikelbild

Toleransen med våld i samhället är för hög

"De extrema våldssituationer som det rapporteras om i media, har nästan alltid föregåtts av bråk och våld i tidigare år. Barn och unga måste direkt få snabba och tydliga signaler om att våld är oacceptabelt."

Ett liv slocknar och världen blir aldrig mer densamma. Den senaste tiden har det blivit smärtsamt tydligt hur våldsutsatta många ungdomar är idag. Flera unga har fått betala det ökade våldet med sitt liv. Det är en katastrof varje gång ett liv släcks i förtid.

Enligt Brottsförebyggande rådet ökar inte våldet bland unga. Andra undersökningar vittnar om att det ökar. I Göteborg har antalet unga mellan 15-24 år som sökt vård efter misshandel ökat från 451 till 548 personer mellan år 2000 och 2006. Samma tendens syns på sjukhusen i Skövde, Linköping, Södersjukhuset i Stockholm, Falun och Umeå. Även på Karolinska sjukhuset i Stockholm konstaterar man en ökning mellan år 2004 och 2006. Oavsett kurvan för statistiken så måste våldet få ett stopp.

Våldet kommer alltid att vara en spegel av hur samhället och omvärlden mår. När unga får en tuffare uppväxt, ökar också våldet. Idag är det tuffare att vara ung. Fritidsgårdar stängs på många håll trots att kommunerna fått förbättrad ekonomi. Det finns alltför många skolor där lärarna har givit upp sin roll eftersom utmaningarna är för stora. Skolor där man tillåter att elever slåss "därför att de vill det". Undersökningar visar också att framtidsoptimismen bland unga är lägre idag än tidigare. Bland 80-talisterna tror endast åtta procent att de kommer att få det bättre än sina föräldrar. Den pessimismen är farlig för samhället.

Det är dags att politikerna förmedlar framtidshopp. Vi måste återigen satsa på barns- och ungdomars uppväxt. Öka stödet till fritidsgårdar och skolor. Många skolor är bra, men det är inte acceptabelt att ljudnivån i vissa skolor är i konkurrens med en rockkonsert. Det är inte heller acceptabelt att föräldrar, lärare och andra vuxna inte reagerar redan vid det första slaget. De extrema våldssituationer som det rapporteras om i media, har nästan alltid föregåtts av bråk och våld i tidigare år. Barn och unga måste direkt få snabba och tydliga signaler om att våld är oacceptabelt.

Vi politiskt aktiva måste förmedla framtidstro. Tro på en framtid med trygga jobb, bra bostäder och goda framtidsmöjligheter också för nästa generation.


Om författaren

Författare:
Jytte Guteland

Om artikeln

Publicerad: 31 okt 2007 14:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: