sourze.se

Riskkapital vs Brukskapital 5

Vad är skillnaden mellan gamla skolans kapitalister och dem som helst bara passivt vill tjäna pengar på pengar som redan snurrar runt på börsen, finans-, spel- eller räntemarknaden?

Är det kanske att man har en plan om något konkret, nytt och bestående som man tror är " worth to waiting for"?

Man gör inte som Joakim von Anka; dvs. använder sina talanger bara för att samla på sig mer och mer. Utan man fortsätter hela tiden att gå vidare med andra preferenser när man tror att man har tillräckligt med kapital. Exempelvis; hur man själv - och i vänners lag - får som mest kul för pengarna. Kanske från första parkett, medverkar till att någon ny, obeprövad och spännande samhällsdesign och framtidsarkeologi successivt växer fram…

Det som jag just nu funderar på, och som kanske skulle kunna locka fram mer och mer brukskapital från garderoben och madrassen, är följande långsiktiga scenario:

Jag tror att jag kommit på metoder för att bygga bostäder till successivt allt lägre och lägre kostnader. Placeras dessa inom lämpliga områden längs tillfartslederna till större städer och tätorter, så får man kanske marken till låga kostnader.
Samtidigt ingår det kanske i planen - eller ger sig med tiden - att förhandla fram gårdsbutiker inom gång- och cykelavstånd. Andra närliggande gårdar kan kanske förmås att hyra ut plats och service för bilpooler och pooler för annan användbar utrustning, upplevelseverksamheter med gäster från städer och tätorter sommartid osv…

OK, jag tror det finns flera skäl till att bygga betydligt mer längs vissa tillfartsleder. Många tillfartsleder är som långsträckta småstäder men saknar väl ofta lämpliga service- och infrasystem för att bedriva tjänste- och upplevelseverksamheter för gäster från närliggande städer och tätorter.

Nåväl, med lämpliga metoder så bör de direkt monterbara delarna till bostäderna så snabbt som möjligt kunna tas fram via verktygsmaskiner, materialflödessystem osv. utan nämnvärda arbetskostnader kanske till att börja med utan tillsvidareanställda.

Minskas arbetskostnaderna för entreprenörernas investeringar så minskar ju även arbetsskatter, avgifter, moms och räntekostnader. Samma sak gäller ju även sedan entreprenörerna har skaffat komplett utrustning för receptstyrd tillverkning och leveranser med successivt mer och mer begränsad bemanning PBB.

De brukskapitalister som förhandlar med de samarbetsvilliga och progressiva entreprenörerna/"underleverantörerna" behöver kanske från början inte vara så väldigt många för att alla tillräckligt många av de engagerade skall känna full tillit till det helt obeprövade men spännande och intressanta projektet. Dessutom behövs det rimligen inte så väldigt mycket sparkapital från var och en.

De engagerade börjar alltså var för sig spara i räntefria fonder JAK, Nordiska sparlån t.ex.. När sparsumman anses tillräcklig med råge, så lånar entreprenörerna räntefritt. Beroendet av banker och bolåneinstitut har då eliminerats, samtidigt som totalkostnaderna rimligtvis minskar och hotet om ränta på ränta på ränta om det trots allt blir en flopp eller alldeles för långrandigt är eliminerat.

Hela det autonoma tillverknings-, logistik- och transortsystemet anses så småningom tillräckligt utvecklat för att prövas i praktiken. Var och en av dem som deltar i det långsiktiga projektet att själv bygga sin egen bostad till mycket låga kostnader, har då autonomt/adaptivt reglerbara avrop om "just in time"- leveranser byggnadsplatsen.

För varje hus enligt samma koncept, men där alla inte nödvändigtvis byggs inom samma område längs leden, så krävs det att en erfaren och kunnig arbetsledare anlitas i vanlig ordning, men de övriga tre är medlemmar av respektive familj. Arbetskostnaderna för de tre veckor som byggandet kanske pågår blir då så låga som möjligt. Jämför med:
Länk: home.swipnet.se

Under de kanske tre veckor som bygget ändå leds av ett proffs, så använder de tre andra i huvudsak var sin ergonomiskt kvalitetssäkrad skruvdragare med automatiskt skruvmagasin. Enligt ovanstående webbsida 678 avrundad till 700 kr. 700kr x 8 timmar x 15 dagar x 3 personer 250 000 kr i inbesparade byggkostnader!

Familjerna bor kanske kvar i sina "egenbyggda" hus under tre år, och en del kanske då säljer till marknadspris och börjar under den sommaren bygga sin nästa bostad enligt samma koncept för att sedan sälja detta … osv… osv… det blir kanske en intressant och spännande utmaning för politiker, traditionellt riskkapital, massmedia, låne-, finans- och pensionsinstitut, m.fl. sätter skrattet i halsen om snöbollen utvecklas till ett snöskred. Attsjiii, attsjii, ketschup!

Skatteplaneringen för att rädda kvar så mycket som möjligt från skatter vid försäljningen är en annan historia! När skall politiker m.fl. vakna upp på riktigt om att det verkligen är på tiden att börja diskutera en förutsättningslös översyn av de infrastrukturella och sociotekniska systemen!


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 08 okt 2007 08:13

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: