sourze.se

Riskkapital vs Brukskapital 3

I slutet av 1930-talet beskrev Alan Turing en virtuell maskin som kan göra varje tänkbar uppgift som gäller att ta in och bearbeta information och ge ett svar i form av en handling.

Idag finns ju hårdvaran och mer därtill. Vem eller vilka är det då som hindrar att Toringmaskinen numera används fullt ut i praktiken?

Smith, Ricardo, Marx med flera poängterade på sin tid att det enda som kan producera ekonomiskt värde är mänskligt arbete. Men kreatörer och entreprenörer kan fortlöpande göra detta arbete allt mer och mer effektivt. Och ju mer som den ökade tekniska effektiviteten, på ett kvalitetssäkrat sätt görs tillgängligt för alla människor, ju mindre mängd mänskligt arbete behövs för att tillgodose alla människors basala fysiska behov.

Det betalda mänskliga arbetet i en ekonomi innebär kostnader för att alla skall kunna tillgodose sina basala fysiska behov på marknadsarenan. Ju mindre mängd mänskligt arbete och energi som behövs ju mindre blir dessa kostnader, och samtidigt minskar även belastningen på ekosystemet och den biologiska mångfalden.

De kostnader som finns i en penningekonomi och som alla måste vara med och betala kan därför delas upp i arbetskostnader, räntor och vinstutdelningar. Några andra kostnader berör knappast vars och ens basala fysiska levnadskostnader. Allteftersom arbetskostnaderna minskar så minskar rimligtvis även de totala räntekostnaderna allt mer och mer.

För att minimera allas behov av att arbeta för sin överlevnad och välbefinnande, så är det alltså nödvändigt att på ett kvalitetssäkrat sätt öka den tekniska effektiviteten så långt som möjligt, genom att så långt som möjligt minska behoven av betalt mänskligt arbete för att tillgodose alla människors basala fysiska behov.

Men storkapitalisterna vill tillverka varor med så lite arbete som möjligt samtidigt som de - för att få avsättning för dem - önskar att så många som möjligt har ett arbete där de tjänar pengar, så att de utgör ett köpkraftigt behov för dessa varor. I samma utsträckning som arbetarklassen hotas av robotisering - i samma utsträckning hotas dessa kapitalisters möjligheter att öka sina ränteinkomster och vinstutdelningar.

Robotarna köper ju inga kylskåp eller etanolbilar! Och det som gäller för storkapitalisterna gäller ju i hög grad även för rikspolitikerna, fackföreningarna och kanske ännu mera för EU och dess existensberättigande!

Dem som hindrar oss konsumenter, vanliga människor, det ekologiska systemet och den biologiska mångfalden att få lägre boendekostnader och lägre basala levnadskostnader, bättre miljö, mindre ekologiska fotavtryck, minskade klimatförändringar osv., är alltså intressekonflikten med hela det befintliga etablissemanget!

Det är verkligen på tiden att så många som möjligt förstår att vår enda verkliga chans för att våra barn så småningom skall få en mer kvalitetssäkrad värld att leva i, är att vi snarast organiserar oss som konsumenter. Vanliga människor organiserade sig i stora skaror som arbetare för hundra år sedan. Nu är det dags att såsom fria människor, ta av oss arbetaroket, skrota unikaboxen och göra gemensamma teknikupphandlingar och avropsavtal med de bäst kvalificerade underleverantörerna till lägsta möjliga kostnader och ekologiska fotavtryck.

Riskkapitalisterna behöver konkurrens från hundratals miljoner samverkande brukskapitalister!


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 07 sep 2007 17:01

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: