sourze.se

Sinnen

De innerliga livräddarna. Är alltid med dig.

Börjar
sakta
inse
den enkla logiken

vad som är sant
vad som är rätt

Det är med sinnena
de innerliga
du tar stegen

ty kroppen är bara ditt förvar
ett fordon
ett fartyg

som tar dig från punkt till punkt
som infinner sig, tar sig för

men det är dina sinnen som förmår
som har förmågan

som tar in
och gör nytt
som andra tar in

och gör till sitt
vare sig du vill eller ej

men de får
det är hela tanken

du ger

en gåva, ett bättre liv
som du kan ta på

inte bara prata om
med tyst stämma
som
inte
menar
når ut
rycker tag

rycker tag
t a r tag

Ni förstår

En annan sak
En lärdom:

Ta del av de stora och deras verk innan de går ur tiden
Många lever ännu
In i deras verk
När de lever

När du lever


Om författaren

Författare:
Samuel Borg

Om artikeln

Publicerad: 24 aug 2007 09:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: