sourze.se

Varför anordnas inte tävlingar i samhällsdesign?

Varför finns det inte mängder av konkreta och detaljerade förslag på hur man tror att den framtida samhällsstrukturen bör utformas för att förväntas vara ekologiskt hållbar...

... samtidigt med att de flesta människorna uppfattar något av förslagen som det mest attraktiva att leva och bo i?

Varför anordnas det inte tävlingar i konkret och detaljerad samhällsdesign under liknande beskrivbara förutsättningar, på motsvarande sätt som det anordnas arkitekttävlan när en ny opera eller någon annan byggnad eller anläggning skall uppföras?

Problemet är förstås att det uppenbarligen inte finns någon beställare som är beredd att finansiera det hela. Om det fanns någon beställare så behöver det ju därför inte finnas någon förpliktelse att förverkliga något av de vinnande förslagen. Istället kan alla som har konstruktiv kritik komma med konkreta synpunkter, så att dem som konstruerat förslagen ges möjlighet att modifiera förslagen för att på ännu bättre sätt uppfylla de ursprungliga intentionerna.

Dessa modifikationer och förbättringar kan ju sedan i princip pågå så länge som någon anser motiverat och meningsfullt att finansiera det hela, samtidigt som det kanske ständigt dyker upp nya förslag och nya finansiärer. En sådan ständigt pågående tävlan där många av de olika förslagen presenteras på olika tv-kanaler världen över. Där förslagen fortlöpande kan visas för den mer än en miljard människor som numera regelbundet tittar på tv.

De många enskilda människorna skulle på så sätt få ett mycket bättre perspektiv på vad som kan anses möjligt att åstadkomma för att minska varje medborgares ekologiska fotavtryck, samtidigt som de basala levnads- och boendekostnaderna kan förväntas bli allt lägre och lägre för allt fler och fler om fler och fler utvalda delar av de bästa förslagen skulle komma att förverkligas.

I och med att vars och ens ekologiska fotavtryck minskar så kommer det rimligtvis att bli ett allt större potentiellt överflöd, så att priserna successivt kan förväntas att sjunka allt mer och mer. Och i samma takt bör datorer och maskinella enheter mer och mer kunna ta över den fysiska produktionen, återanvändningen, återvinningen och att inte minst helt förarlöst kunna "flytta på saker" med allt enklare, effektivare och energisnålare metoder dygnet runt och överallt kom ihåg att horisontell förflyttning i konstant hastighet i princip inte kräver någon energi.

Allt fler människor kan därmed förväntas att bli helt friställda, för att mer och mer kunna delta som köpare och säljare av en allt större och myllrande mångfalt av allt mer individuellt designade upplevelsetjänster, och all möjlig annan sorts individuellt designad tjänsteverksamhet.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 20 aug 2007 23:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: