sourze.se

Enligt mig är samkönad sexualitet en perversion

Massmedia har stor makt som används för att indoktrinera människor i politisk korrekthet. Men det politiskt korrekta är föränderligt. Den som inte vill vända kappan efter vinden måste tänka själv.

Antites

I min barndom hade fortfarande kyrkan makt, kvinnan fanns i hemmet och mannen försörjde familjen. Mandom och mod var positiva egenskaper och morska skulle männen vara.

Jag är född 1937 och jag har nu levat i 70 år. Det är en lång tid och under denna tid har mycket hänt och mycket har förändrats. Det har inte bara varit en teknisk utveckling, utan också kulturella förändringar och ändrade uppfattningar om moral och ideologi.

Efter kriget omvände sig nazisterna och förnekade sina tidigare ideal. I min pubertet dyrkades USA. bilism, jazzmusik, amerikansk film, amerikanska kläder. I min ungdom viftade man med Maos lilla röda och trodde på revolutionen. En grön våg drog över landet och många flyttade ut på landet för att leva idealiserade bondeliv i kollektiv. Kyrkan ansågs reaktionär och stå på förtryckarnas sida. I stället kom indiska gurus och hasch.
USAs krig i Viet Nam födde amerikahat. När jag uppnått mannaåldern kom avslöjanden om Pol Pots skändligheter i Kambodja och Stalins och Maos folkmord gjorde att tidigare kommunister iakttog tystnad om sina tidigare övertygelser
Världen blev postmodern och det konstaterades att det inte finns några eviga sanningar och inte heller objektiva värden. Och nu har hedonistiska njutningsideal och shopping blivit det som ger livet mening.

Under min levnad har jag sett kapitalism övergå i socialism och tillbaka till kapitalism. Sett hur spartanska ideal övergivits och folk som bott i kollektiv flyttat tillbaka in i städerna och dragits in konsumtionsraseriet. Jag har sett hur patriarkatet upplösts och hur ett matriarkat tagit makten över människor tänkande. Jag har sett hur teser har drivits och vunnit acceptans, hur antiteser fötts och hur synteser har uppkommit. Hur lobbygrupper, politiker, idealister, tankesmedjor, organisationer, företag har drivit dessa teser, hur människor övertygats och anammat dem och jag har upplevt hur aggressivt dissidenter har blivit förföljda. Men också hur dessa mainstreamuppfattningar övergivits och människor fått nya övertygelser.

I dessa tider av massmedial makt och påverkansförmåga är det viktigt för individen att överväga och själv ta ställning till de ivrigt och ensidigt framförda budskap som olika intressenter vill indoktrinera människor i. De uppfattningar som framförs och som anses korrekta har ofta blivit omvärderade och setts i nytt ljus. Så har skett med nazism, kommunism. Så har skett med Viet Namkriget och sker nu med USAs krig i Irak.

Efter denna långa inledning vill jag deklarera att jag fortfarande anser att samkönad sexualitet är en perversion som en moralisk människa inte bör ägna sig åt. Och att jag ser med vämjelse på denna våg av utagerande bögkultur som drar över västvärlden och som nu manifesteras i Stockholm Pride Festival.


Om författaren

Författare:
Jan Wiberg

Om artikeln

Publicerad: 01 aug 2007 07:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: