sourze.se

Hur går det för Karelen?

De närmaste åren kommer det avgöras om Finland kan återfå Karelen eller om det blir en särskild ekonomisk zon understött av EU.

När jag skulle skriva om Karelen hittade jag så mycket material om denna del av världen i Wikipedia att det blev en hel artikel och det blev inget utrymme till att kommentera den situation som Karelen befinner sig i dag femton år efter Sovjetunionens upplösning 1991. Jag har därför placerat artikeln på min blogg yngvekarlsson.blogspot.com/. Man kan också läsa mina artiklar” Finland och fortsättningskriget” och ” Stalin vann andra världskriget”294 kommentarer.

I tv-programmet om Karelen talades det om att Jeltsin en gång hade erbjudit Finlands dåvarande president Koivisto att få tillbaka Karelen men att Koivisto hade tackat nej till erbjudandet. Jag är inte säker på att det hade varit bra för Ryssland att lämna från sig något område då man på grund av sin militära svaghet tvingats att bevilja Tjetjenien självständighet 1996 efter två års krig. Tjetjenien var vid denna tidpunkt, tillsammans med Afghanistan och Bosnien övningsområden för 2000-talets terrorister. Att i detta läge återlämna Karelen skulle kunna få följdeffekter i form av krav att återlämna fyra öar till Japan och att andra delar hade kanske krävt att få bli självständiga i likhet med Tjetjenien. Tjetjenerna överskattade sina militära styrka när man försökte befria Dagestan från de otrogna 1999 och som gjorde att man förlorade sin självständighet.

Enligt en uppgift i tv-programmet är bara 200 av 1200 byar i Karelen bebodda. Det finns kanske inte mera invånare där än som det fanns efter det att den finska befolkningen evakuerats från Karelen 1944. Det är förvånansvärt att man har misslyckats att befolka Karelen med tanke på att det finns så många ryssar i Baltikum där de inte alls är välkomna men inte var intresserat av Karelen som var Finlands kornbod före andra världskriget. I programmet frågade reportern om ryssarna kommer att ge sig av och svaret blev att han hoppades det. Det verkar som de redan har gett sig av och de som är kvar lever mycket fattigt med självhussållsjordbruk eftersom man inte längre kan sälja sitt överskott till Viborg eller den främsta marknaden miljonstaden Sankt Petersburg. Mjölken i affärerna där kommer nog snarare från Finland än från Karelen. Den gamla gränsen mellan Finland och Sovjet gick bara tre mil norr om staden och att gränsen gick så nära dåvarande Leningrad var nog den främsta anledningen till Vinterkriget 1939. Så länge kollektivjordbruken fanns kvar i Karelen försörjde man Sankt Petersburg med stora delar av dess behov av mat men när marknaden hade tagit över importerades den mesta maten som befolkningen i staden behövde. Man klagade i programmet över att ryssarna är så oföretagsamma men man kan inte begära att man över en natt skall bli entreprenörer efter tsardömets livegenskap och sedan 50 års kollektivjordbruk.
Någon ändring av gränsen kan nog inte komma ifråga på grund av att det kan uppstå en dominoeffekt om man ändrar en gräns och att andra stater då kan kräva att få justera gränsen till grannlandet. Karelen kan dock i framtiden komma att behandlas som en särskilt ekonomisk område och få EU-bidrag. Nu när ryssarna börjar att äga en bil kommer man kanske att bosätta sig i Karelen och pendla in till Sankt Petersburg. De förfallna husen kommer nog att rustas upp och ibland bli sommarstugor för både finnar och Sankt Petersburgsbor. Om gårdarna i Karelen kommer att återlämnas till sina tidigare finska ägare avgörs av den politiska utvecklingen i Ryssland. Ansökningar om att återfå tidigare egendom behandlas just nu av ryska myndigheter. Viborg förfaller enligt reportaget fortfarande men om gasledningen till Tyskland från denna stad blir av, kan kanske staden komma att rustas upp. Nu när Ryssland tycks börja få ordning på sin ekonomi tack vare höga oljepriser kan man kanske bli generösare mot Finland. Jag efterlyser fler reportage om hur det ser ut i Karelen.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 20 jul 2007 08:55

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: