sourze.se

England sålde opium till Kina

Opiumkriget var kanske Englands mest vanhedrande krig och sedan följde ett århundrade av kanonbåtsdiplomati och krig av västvärlden och Japan mot Kina.

Kinas historia känner man bäst om man känner till dess dynastier. Till skillnad på Romarriket, som så småningom gick under, har Kina en sammanhängande historia från den förste kejsaren Shi Huangdi till Mao Zedongs makttillträde 1949.

Kejsar Shi blev berömd för att han enade Kina, brände böcker och började bygga kinesiska muren. Hans regeringstid 221-206 f. Kr inföll med att Hannibal 218-202 försökte och misslyckades att besegra Rom. Den efterföljande Han-dynastin 206 f. Kr.- 220 e.Kr inföll när Rom som imperium stod som starkast. En dynasti kunde regera så länge som den hade himlens mandat och när den förlorat detta gjorde folket uppror och ny stark ledare blev grundaren av en ny dynasti. Då uppnådde man samma ekonomiska och kulturella nivå som under den föregående dynastin. De följande dynastierna var Tang618-906, Sung960-1279, Mongolerna1280-1368 Ming1368-1644, Manchu1644-1912.

Romarriket delades 395 i Östrom och Västrom. Den senare staten gick under 476 e.Kr. och det skulle ta 1000 år innan delar av Västrom i form av Spanien, Portugal, Storbritannien och Frankrike åter skulle göra sig gällande i världen. Östrom Bysans bestod till 1453 då turkarna lyckades att erövra det. Turkiet blev en stormakt som hotade resten av Europa. Turkiet är nu en europeisk randstat som hoppas att kunna ansluta sig till Europa i en framtid. Det grekisk-ortodoxa Ryssland ansåg sig efter Bysans fall som det tredje Rom och arvtagare till de två tidigare Rom-staterna. Ryssland framträder nu tack vare höga oljepriser, som den stormakt det tidigare var i historien och den ortodoxa kyrkan har fått en renässans efter Sovjets fall.

Tack vare erövringen av Amerika och Sydasien kunde Västeuropa växa ifråga om ekonomisk och militär styrka. Det var den första globaliseringen av världsekonomin och tack vare den industriella revolutionen blev Storbritannien i mitten av 1800-talet den första supermakten i ekonomiskt och militärt hänseende med halva världsproduktionen i många varuslag. Kina var under 1800-talet ett kejsardöme som befann sig i stagnation och helt omedveten om den fara som hotade landet. Den första olyckan som drabbade Kina var Opiumkriget 1839-42. Orsaken till krigsutbrottet var att Kina hade många produkter såsom te, porslin och ris att sälja men kineserna hade inget intresse av annat än silver i utbyte. När britterna försökte att smuggla in opium från Indien och Kina stoppade det, beslöt Storbritannien att starta ett av de skändligaste krig som detta land någonsin fört. Det skulle göra miljoner kineser till opiummissbrukare och försvaga Kina i högsta grad. Man tvingades öppna fem traktathamnar och avträda Hongkong. Mellan 1851 och 1864 föröddes södra Kina av Taipingupproret som slogs ner med hjälp av europeiska trupper som då tilltvingade sig stora förmåner. 1860 ockuperades Peking av brittiska och franska trupper. Och olyckorna var inte slut med detta. 1895 anföll Japan Kina och erövrade Taiwan som man behöll till 1945. Den japanska aggressionen fortsatte på 1900-talet med ockupationen av Manchuriet 1931 och 1937 startade försöket att erövra hela Kina. Japan nederlag i andra världskriget befriade Kina från den japanske ockupanten men Kinas lidanden var inte slut med detta. I stället utbröt ett inbördeskrig som omfattade hela Kina och som slutade med seger för Maos styrkor. Västerlandets och Japans behandling av Kina under 18- och 1900-talen tillhör ett av de verkligt sorgliga kapitlen i världshistorien.

Kina framträdde i Koreakriget 1950-53 som en militärmakt av rang och nu efter Deng Xiaopings reformer som en ekonomisk stormakt. Kina håller på att återfå sin ställning som ledande kulturellt och ekonomiskt centrum i världen som man senast hade under kejsar Kangxi 1662-1722 och Qianlong 1736-96


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 18 jul 2007 12:15

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: