sourze.se

Kommer USA och England att åtalas för Irak?

Den 7 december 2005, sändes ett brev till den brittiska justitieministern samt till FN.

Detta brev var undertecknat av f d Labour parlamentsledamoten Tony Benn samt 43 andra kända brittiska personligheter bl.a. nobelpristagaren i litteratur Harold Pinter. I detta brev uppmanades FN och justitieministern att starta undersökningar om brott mot Nürnberglagarna och Genève- och Haagkonventionerna, under Irakkriget, och att ställa de ansvariga inför rätta. Brevet avslutades med en sammanställning på 28 punkter över de brott som USA och Storbritannien begått. Dessa punkter ses här nedan i översättning av Agneta Norberg.

1. Brutit mot freden genom att planera och leda ett aggressivt krig byggt på lögner. Avsiktligt förfalskat rapporter och piskat upp krigsstämningar för att få stöd för kriget.

2. Upplösning av armén och polisen i Irak, utan att ersätta dem med några andra krafter, varvid den offentliga säkerheten och ordningen i landet brutit samman.

3. Genomfört en omfattande förstörelse av dricksvattensystemet, avloppssystemet. Telefon och elektriciteten har gjorts obrukbara och drabbat Iraks civilbefolkning hårt, framför allt har sjukhusen drabbats hårt.

4. Genomfört en avsiktlig förstörelse av sjukhus och andra medicinska inrättningar med personal, samt anfallit Röda Korsets ambulanser och hindrat dessa att komma fram.

5. Ej förhindrat plundring, mordbränder och skövling av museer. Ej hindrat bortförande av historiskt värdefulla föremål. Ej förhindrat förstörelse av bibliotek, arkeologiska platser, sjukhus, administrativa byggnader och statliga arkiv.

6. Ej respekterat kulturell egendom utan t.ex. upprättat ett militärläger på Babylons arkeologiska platser.

7. Genomfört ekonomisk utplundring av Irak på order av den provisoriska koalitionsadministrationen. IMFs regler har använts för att genomföra detta. Detta har skett i full vetskap om att förfarandet är ett brott mot folkrätten.

8. Enligt direktiv nr.81, som utfärdats av den provisoriska koalitionsregeringen, har botaniska tillgångar stulits. Detta direktiv annulerar förbud mot privat ägande av biologiska resurser och introducerar utländskt monopol över utsäde.

9. Politisk förföljelse har skett genom att omedelbart avskeda alla medlemmar i Baathpartiet. Detta har fått till följd att hela den administrativa och professionella klassen i Irak har sopats bort eftersom medlemskap i Bathpartiet var ett krav för att inneha tjänster inom administrationen.

10. Religiös förföljelse har skett genom att, enligt memorandum av försvarsminister Rumsfeld december 2002, tillåta att religiöst förödmjuka fångar.

11. Användandet av bojor av metall runt fotlederna på fångar har orsakat onödigt lidande.

12. Fångarna har försetts med huvor och på så sätt avsiktligt skadat fångarna mentalt. Detta i synnerhet när de har använts under lång tid och när de samtidigt misshandlats.

13. Hundar har använts mot fångar för att pressa fram informationer. Detta har sanktionerats enligt försvarsministerns memorandum 2 dec.2002

14. Fångar har tvingats stå i flera timmar för att pressa fram information. Detta har pågått i USAs alla fångläger. Även detta sanktionerat enl.2 dec.2002.

15. Förödmjukande av fångar sexuellt genom bl.a. våldtäkt och genom att tvinga dem att vara nakna långa tider.

16. Brutala patruller i bostadsområden varvid man godtyckligt har arresterat manliga familjemedlemmar så unga som 14 år. När man gått in i bostadsområden har man förstört privat egendom och gått in i kvinnornas avdelningar vilket är ett brott mot Koranen.

17. Dödande och skadande av civila har skett vid vägspärrarna.

18. När människor tagits tillfånga har de märkts i pannan och på kroppen med en penna vars bläck inte går att ta bort. Detta för att kontrollera och identifiera.

19. Clusterbomber, som ger ohyggliga sårskador, brandbomber och projektiler med utarmat uran har använts. Många bomber ligger nu odetonerade som landminor.

20. DU-bomber bomber av utarmat uran orsakar ett långt lidande över tid och ger ett arv av radioaktivitet som skadar foster och miljö.

21. Vit fosfor, alltså kemiska vapen har använts.

22. Kollektiva bestraffningar mot befolkningen i Falluja under det första anfallet 2004 när 1000 irakier inklusive 600 kvinnor och barn dödades.

23. Evakuering av Falluja som förberedelse för anfallet mot Falluja i november 2004. Svält och törst påfördes en hel befolkning. Bombning av sjukhus, varvid läkare och sjukvårdspersonal dödades. Beskjutning av ambulanser, dödande av civila samt förstörande av allmän och enskild egendom.

24. Fångar som togs registrerades ej, vare sig deras namn eller var de tagits till fånga.

25. Inhuman behandling av fångar, särskilt att lämna dem att vistas i stekande sol.

26. Upphävt Habeas Corpus; hållit 30.000 fångar utan att förete någon anklagelse eller att föra dem till domstol.

27. Underlåtit att rapportera dödade och skadade irakier och i konsekvens därmed ej utfört relevanta medicinska ingrepp på överlevande. Även för att ha orsakat onödigt lidande hos nära anhöriga till de avlidna.

28. Unilateralt fört fram att Genèvekonventionen inte har bärighet vid speciella aktioner, särskilt att använda sig av kontrakterade säkerhetsstyrkor, legosoldater och att fängslandet av speciella typer av fientliga stridande.

Med största sannolikhet kommer åtalspunkterna att begravas i det fördolda och dunkla. Att dementera eller enbart vara tyst dvs. inte ens kommentera brukar ju fungera. Vad tror ni kommer hända?


Om författaren

Författare:
Roger Lindström

Om artikeln

Publicerad: 21 feb 2007 10:05

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: