sourze.se

Har Gud aktier i oljebolagen?

Bush invaderade Irak och talade vackert om hur han stod i kontakt med Gud och förförde genom patriotiska tal det amerikanska folket som lät sig missledas, den gången.

"Irak har massförstörelsevapen, Irak samarbetade med al Qaida vid terrorattentaten mot WTC-tornen i NY, Irak är ett allvarligt hot mot världen." Idag vet vi att dessa påståenden är och var falska. Presidenten i USA verkar fast besluten att kriga än mer. Den politiske redaktören i Expressen myntade det smått fantastiska begreppet "den goda imperialismen" när kriget inleddes i Irak. Behåll det begreppet i tanken ett slag - den goda imperialismen!

Nästa land som håller på att fastna i den goda imperialismens nät av falsarier är Iran. De inledande verbala attackerna ljuder "Iran trotsar, "Iran vägrar att kompromissa", "Iran lyssnar inte på någon". I den alltmer upptrappade konflikten mellan USA och Iran får den som tar del av västerländsk media ett intryck av att prästregimen i Teheran bryter mot ingångna internationella avtal och står hårsmånen från att gå över kärnvapentröskeln. Detta är inte sant. Men den goda imperialismen bestämmer vilken sanning som är "rätt". Det är nästan som i Kina - man läser tidningen för att veta vilken åsikt som är ok. Och Kina är ju ett föredöme.

Om Iran inte hade haft stora oljetillgångar skulle det kommande kriget varken planeras eller diskuteras. Så påståendena om Irans hotfullhet är lika falska som de gamla påståendena om Iraks hotfullhet. Iran har inga kärnvapen, kan heller inte bygga några inom den närmaste tioårsperioden och kan inte, vad än bombliberalerna låtsas tro, anfalla Israel med kärnvapen. Liksom under vapenskramlandet och övertalningsförsöken innan Irakkriget för tre år sedan försöker Bushadministrationen legitimera en väpnad attack med att Iran innehar eller är på väg att skaffa sig massförstörelsevapen. Man till och med skyltar med granater som man beslagtagit i Irakoch hävdar bestämt att dessa är tillverkade i Iran. Är detta också ett sätt att kasta skugga över de "onda". I sådana fall borde Sverige hängas ut med sina missiler från Bofors som dödar människor i Irak. Sverige levererar en nyutvecklad artillerigranat till den amerikanska krigsmakten i Irak. De nya granaterna kallas Excalibur och har utvecklats av Bofors i samarbete med den amerikanska försvarsgiganten Raytheon. Granaten är ett högprecisionsvapen, GPS-styrt, vars bana kan påverkas under färd. Priset för varje granat är hemligstämplat, men enligt rapporter i amerikansk press skall priset vara 200.000 SEK/st. En vanlig granat kostar ca 7.500 SEK medan en Tomahawk missil som har ungefär samma precision som Excalibur-granaten kostar hela 20.000.000 SEK. Den svenska regeringen motiverar affären genom att säga att det skulle skada Sveriges försvars- och säkerhetspolitik om den skulle sluta samarbeta med USA.

Om Iran skulle ge sig i kast med att utveckla kärnvapen säger oberoende bedömmare att det tar Iran ca 10 år att ha sin första kärnvapenmissil om de började nu. Israel har ju sagt sig rädda för Irans ev kärnvapenprogram men Israel är på tok för litet för en kärnvapeninsats. En sådan attack skulle riktas lika mycket mot den förtryckta palestinska befolkningen som mot israelerna. Dessutom skulle ingen islamsk diktatur komma på tanken att kärnvapendrabba staden Jerusalem, det vore självmord för Iran. Israel har minst tre ubåtar utrustade med kärnvapenmissiler som kan nå Iran både från Medelhavet och Röda havet, och därtill ett stort antal kärnvapen som kan levereras med flyg. Det vore Irans totala undergång att ens försöka sig på ett kärnvapenanfall mot Israel om man, vilket faktiskt är obevisat, verkligen har för avsikt att bygga kärnvapen om tio år. Men Bush han vill kriga nu. Varför då kan man ju undra!?

Att Iran är odemokratiskt är väl för de flesta helt odiskutabelt. Iran är en religiös diktatur av samma slag som USA:s oerhört nära allierade Saudiarabien. Bin Ladens hemland f.ö. Så det krävs med andra ord något mer än odemokrati och kärnvapen för att kvalificera sig för att anfallas av den goda imperialismen. Som vanligt får man ta några djupa andetag innan man kliver in i dimridåerna för att återigen se att hyckleriets verkliga motiv är - OLJA som är utom västerländsk kontroll. Alltså inte sådan olja som den religiösa diktaturen Saudiarabien har utan sådan olja som den religiösa diktaturen Iran har. Det kanske till och med finns skillnad i kvalitét och det kan kanske vara ännu ett krigsargument!?

Frågan om kärnvapen och Iran blev ett stridsäpple 2003 när USA kom över bevis på att Iran anrikade uran. Detta bekräftades av Teheran, som dock envist hävdade att ändamålet endast var fredligt. Iran har också, liksom alla andra länder i världen, enligt FN:s icke-spridningsavtal rätt att anrika uran till fredligt bruk av kärnkraft. Därefter har IAEA International Atomic Energy Agency - internationella atomenergiorganet de tre senaste åren utsatt Iran för en minitiuös övervakning. Inget land i världen är så genomlyst som Iran. IAEA har fått just den rätt att gå var som helst och undersöka vad som helst som Saddam Hussein vägrade att gå med på - och ingenting har hittats som tyder på att Iran har ett planerat och utarbetat system för att utveckla kärnvapen.

Konflikten fördjupades när västmakterna i IAEA lyckades få igenom ett tilläggsprotokoll i icke-spridningsavtalet, ett tillägg som specifikt handlar om Iran och som vänder sig mot landets rätt att överhuvudtaget anrika uran. Under hela 2005 förhandlade därefter Iran med EU och Ryssland. Ett förslag som lades fram var att Ryssland skulle anrika Irans behov av uran. Dock ställdes det krav på att Iran inte heller skulle ha rätt att bedriva någon forskning kring atomenergi, ett krav som Iran vägrade att acceptera. I januari 2006 bröt så Iran slutligen IAEA:s förseglingar kring dess kärnanläggningar och återupptog urananrikningen. Frågan har nu dragits inför FN:s säkerhetsråd. USA vill få igenom sanktioner mot Iran, hotar med militära aktioner och säger sig inte ens utesluta användandet av kärnvapen för att utplåna Irans forskningsanläggningar. Kina och Ryssland har emellertid tydligt deklarerat att de kommer att lägga in veto mot att belägga Iran med sanktioner. Det kommer också denna gång bli svårare för USA att bygga en "koalition av villiga". Endast Israel sluter fullt ut upp på USA:s sida, det Israel som självt sitter på minst 200 kärnvapenladdningar, aldrig skrivit på något icke-spridningsavtal och med sin arsenal av massförstörelsevapen kan utplåna Mellanöstern flera gånger om så det stödet var väl inte särskilt förvånande.

En grundpelare i USA:s säkerhetsstrategi har alltid varit att få total kontroll över oljekällorna vid Persiska viken - två tredjedelar av jordens kända reserver. I en tid av sinande globala oljeresurser och där USA:s importbehov av olja snart uppgår till 60 procent, upplever därför Bushadministrationen problemet med att Iran står utanför USA:s kontroll som akut. Iran är idag världens fjärde största oljeproducent, nummer två ifråga om reserver och 30 procent av den olja som byter ägare i den globala handeln transporteras genom Iran eller det av Iran komntrollerade Hormuzsundet.

Sedan den amerikanska kongressen 2003 antog en "lag om regimskifte i Iran" har USA intensifierat sina operationer mot landet: utökat stöd till oppositionella grupper och inhemska minoriteter, radiosändningar, spionflygningar, specialtrupper som kartlägger eventuella bombmål etc. Det ansedda institutet för Mellanösternfrågor i Moskva hävdar att USA planerar bombanfall nu till sommaren eller hösten.

Antikrigsrörelsen måste återigen över hela vår jord aktiveras. Dessutom är solidariteten med den iranska arbetarklassen, som nu än en gång under oändliga svårigheter försöker att organisera sig, viktigare än någonsin. Det är endast det mobiliserade iranska folket som i det långa loppet kan utveckla Iran och försvara det mot imperialismen - inte mulladiktaturen.


Om författaren

Författare:
Roger Lindström

Om artikeln

Publicerad: 15 feb 2007 07:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: