sourze.se

Rök inte upp välfärden!

Lågutbildade kvinnor röker som skorstenar och det kostar samhället och arbetsgivarna stora pengar.

Rökare är sjukare än ickerökare och belastar välfärdsstaten med sin ovana. Inte nog med att man skall känna lukten av röken - man skall betala för den också. Rökare förpestar sin omgivning och arbetsgivarna och samhället får ta smällen. När rökarna hamnar på sjukhus på grund av sitt missbruk - vilket ofelbart inträffar så förväntar de sig att samhället träder in. De skall in på långa behandlingar inom sjukvården och då skall vi andra hala upp plånboken.

Inte nog med att kostnaderna för sjukvård ökar. Rökare är dessutom mindre effektiva på arbetsplatserna. Rökpauser och extra sjukdagar gör att en rökare kostar sin arbetsgivare 30 000 kronor mer per år än kollegan som inte röker, enligt en ny undersökning från Apoteket. Apoteket har räknat ut att rökningen leder till 4,7 miljoner extra sjukdagar per år. I mina hemtrakter Västra Götaland handlade det 2004 om 809 000 extra sjukdagar på grund av rökning. Uträkningen baseras på undersökningar som visar att en rökare i genomsnitt har åtta sjukdagar extra per år jämfört med den som aldrig har rökt.

Skillnaderna i rökvanor avseende kön och socialgrupp består. Enkelt uttryckt röker lågutbildade kvinnor i betydligt högre omfattning än högutbildade män. Andelen dagligrökare bland män 16-84 år har minskat ca 20 procentenheter sedan 1980. Skillnaden mellan arbetare och tjänstemän var 11 procentenheter år 1999. Manliga arbetare var då nästan dubbelt så ofta dagligrökare som manliga tjänstemän på mellannivå eller högre.

Minskningen av andelen dagligrökare är betydligt mindre bland kvinnor där den varierar mellan 7 och 11 procentenheter. Skillnaden mellan kvinnliga arbetare och tjänstemän på mellannivå eller högre var 9 procentenheter 1999. Kvinnliga arbetare som dagligen blossar cigaretter var en och en halv gånger så ofta som kvinnliga tjänstemän.

Sifforna talar sitt tydliga språk men vad ligger bakom? Är grupptrycket större bland kvinnor? Är belastningen på kvinnor i företrädelsevis offentlig sektor så hög att de anser sig tvingade att smita från sina arbetsuppgifter för att röka. Varför är inte medvetandenivån högre om sitt eget välbefinnande och välfärdssamhällets fortlevnad?

www.ponera.blogspot.com


Om författaren

Författare:
Olav G Enberg

Om artikeln

Publicerad: 04 feb 2007 21:38

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: