sourze.se

Har Alliansen säkerhetspolitiskt förtroende?

Enligt Försvarsmaktens egen attitydmätning om dess fötroende hos medborgarnas så har mer än 7 ett "stort förtroende". Varför då?

Genom en enig riksdag har Sverige inte längre vare sig ett invasionsförsvar eller ett insatsförsvar. Med detta så har förutsättningen för att föra en självständig utrikespolitik så gott som omöjliggjorts. Sverige och försvarsmakten har genom EU - GUSP gemensam utrikes och säkerhets politik blivit alltmer integrerad i de europeiska och euroatlantiska säkerhetssystemen. Framtida säkerhetspolitiska konflikter och krig inom eller med EU:s randstater, kommer om vi vill eller inte, involvera såväl EU, Nato som Sverige. Förbandssituationen är så illa att ÖB personligen ej kunde ange hur många soldater och stridande förband egentligen Sveriges försvarsmakt FM förfogar över vid Folk och Försvars konferensen 2006. Även i år, 2007, är det oklart vad försvarsmakten FM egentligen disponerar över för stridande förband till att hävda nationellt oberoende och frihet enligt dess huvuduppgift och egna verksamhetsidé.

Sett mot bakgrund av tidigare 35 markstrids-/sjöfrontsbrigader med 250,000 stridande soldater är dagssituationen med 5,000 soldater i oövade förband lindrigt sagt anmärkningsvärd. Trots tidigare politiska huvudargument kring en resursbantning av FM och ekonomisk omfördelning till andra samhällsfunktioner kan vi se att FM i dag, förbrukar ungefär samma budget som tidigare. Det är desto mer oklart vad försvarsmaktens investeringar resulterar i. Även för den mest militärt oinvigde borde det inses att det finns en bristande överensstämmelse mellan försvarsmaktens första huvuduppgift - försvara Sverige mot väpnat angrepp - och förmåga i form av stridande förband.

Efter vad som ovan diskuteras, kan frågan ställas om hur relevant FM:s egen verksamhetsidé, "försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument", är? Med denna sist ställda fråga kan vi undra över hur stort den vanlige medborgarens förtroende för genomförd politik och FM är. Tja, skall vi tro på FM:s egen attitydmätning om dess förtroende hos medborgarna, så har mer än 7 av de intervjuade ett "stort förtroende" för FM:s förmåga att lösa sina uppgifter. Varför undrar jag?

Det skall bli intressant och se om den nya politiska alliansen tillsammans med FM fortsätter att föra medborgarna bakom ljuset. Avslutningsvis kan ställas frågan om hur legitim en regering är, som för sina egna medborgare bakom ljuset?


Om författaren

Författare:
Per Hagman

Om artikeln

Publicerad: 04 feb 2007 09:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: