sourze.se

Rättssäkerhet viktig även för mindre grova brott

Jag hoppas på att JK:s rapport och förslag om att skapa en resningskommission kan gynna rättssäkerheten överlag.

Fokus och uppmärksamhet är inriktade på de grövsta brotten i Göran Lambertz rapport och medias bevakning om rättssäkerheten. Men myndighetsövergrepp begås ju hela tiden, och man undrar ju vad dom görs för att rätta till mindre drastiska misstag? Att Göran Lambertz får så mycket stöd nu, beror väl ändå på att folk känner, att han ställer sig på deras sida, gentemot myndigheter.

Då det gäller sexuella övergrepp, som ju är den största risken enligt Lambertz att domstolarna förhastar sig med eller rentav gör felaktiga bedömningar av, så är det ju oerhört laddat överlag, med den här typen av brott.
"Försiktighetsprincipen" råder - för barnens skull - vid misstanke om sexuella övergrepp. Detta innebär att MINSTA möjliga MISSTANKE ska anmälas till socialtjänsten! Vem som helst, kan nog dock föreställa sig, vad den principen, rätt vad det är, kan innebära för en enskild medborgare. Då gäller det, att socialtjänsten har rutiner som fungerar, och att ärenden sköts bra. Vem kontrollerar egentligen det? Ingen EGENTLIG insyn verkar ju finnas, för de sociala myndigheterna? Nu vill JK slå ett slag för att rättssamhället fungerar för de grövsta brotten, men vem ska syna förfarandet med mindre omfattande ärenden, hos myndigheter?

"För barnens skull", ska vi anmäla, samtidigt så raserar lättvindiga anklagelser folks liv. Man diskuterar sällan konsekvenserna av anmälningar. Vi vill komma åt det här avskyvärda brott - för barnens skull - men man diskuterar sällan hur anmälningar "i sig" kan gå ut över barnen.
Ett dåligt skött ärende hos en myndighet kan göra att ett barn far illa. Och det var ju det vi ville komma åt!

För att förbättra rättssäkerheten även på lägre nivåer, så skriver insändarskribenten "Göran Rahm" den 12/1-07, att en mycket mer omfattande och systematisk analys än den Axbergska utredningen, behövs. Jag hoppas att JK:s intentioner att förbättra rättssäkerheten så småningom kan "spegla av sig" på alla nivåer.


Om författaren

Författare:
Karin Holmberg

Om artikeln

Publicerad: 03 feb 2007 13:50

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: