sourze.se

Hur serberna blev "outnumbered"

Under en relativt kort period växte den albanska befolkningen så starkt att de nu utgör 90 procent av befolkningen. Det gör att albanerna nu har makten i Serbiens vagga.

Innan Du läser denna artikel ber jag Dig läsa min artikel ” Kosovo och serberna”. Denna artikel är en vidareutveckling av den artikeln. Frågan jag ställer mig är följande:” När ”outnumbered” albanerna serberna i fråga om folkmängd eller när blev det fler albaner än serber i Kosovo.

Det första tillfället som albanerna kunde ha varit fler än serberna var under den albanska ockupationen av Kosovo under andra världskriget 1941-45. Albanien var sin tur ockuperat av det fascistiska Italien sedan 1939. Hur många serber som mördades och fördrevs under denna tid har jag inga kunskaper om. Inte heller vet jag om det då invandrade många albaner från Albanien.

Efter andra världskrigets slut administrerades Kosovo av den jugoslaviska armén. Enligt uppgift skall så många som 700 000 albaner förvisats till Albanien under åren1947 till 1956. Vilka albaner som förvisades har jag ingen information om, antingen det var albaner som bott i Kosovo under längre tid eller det var albaner från Albanien som bosatt sig i Kosovo under kriget. Eftersom så många albaner förvisats borde serberna utgjort en majoritet år 1956. Nu är frågan om vad som hände mellan 1956 och 1974 när Kosovo blev en autonom stat under republiken Serbien. Hade höga födelsetal bland albanerna gjort att man hade ” outnumbered” serberna redan 1974.

Under autonomitiden styrdes Kosovo så vitt jag kan förstå av det albanska kommunistpartiet och då borde albanerna ha varit i majoritet 1974. Det var under autonomitiden 1974-1989 som albanerna definitivt outnumbered serberna. Albanska kvinnor födde i genomsnitt fem barn per kvinna och serberna två barn. Befolkningstillväxten bland albanerna gjorde det svårt att ordna skolgång och skaffa arbete till alla som krävde ett sådant. Det gjorde att stridigheterna mellan folkgrupperna ökade och från 1986 började en flyktingström av serber komma till Serbien eftersom förhållandena i Kosovo hade blivit outhärdliga. De serbiska och Kosovoalbanska kommunistpartierna hade nu kamratliga överläggningar för att försöka lösa konflikten mellan folkgrupperna. Det albanska kommunistpartiet gjorde inte mycket för förbättra läget för serberna. Högerpartierna i Serbien arrangerade stora demonstrationer till stöd för sina förtryckta bröder i Kosovo men det serbiska kommunistpartiet var fortfarande internationalistiskt ända tills Slobovan Milosevic övertog högerpartiernas nationalism och tillsammans med högerpartierna upphävde Kosovos autonomi 1989.

Alla försök av serberna och Milosevic att vrida klockan tillbaka till den tid då Kosovo var serbernas vagga var dock utsiktslösa. Att det har varit Serbiens vagga kan man se på alla kyrkor och kloster som, i den mån att albanerna inte redan har bränt ned dem, fortfarande finns i Kosovo. De står kvar som bevis att landet tidigare bebotts av ett annat folk med en annan religion. Under Natokriget mot Serbien höll jag på Serbien men jag inser nu det kanske var bäst att serberna blev utkastade från Kosovo när nu albanerna utgör 90 procent av befolkningen. Genom höga födelsetal har albanerna lyckats att ”outnumber” serberna.

I Makedonien håller samma sak hända som redan har hänt i Kosovo. Makedonierna kommer i en framtid att bli ”outnumbered” av albanerna om dessa fortsätter att ha lika höga födelsetal som nu. Det visar enkel statistik. Det är svårt att komma tillrätta med en situation där en folkgrupp utökas genom att det föds många barn. Det är klansamhällets sätt att få mera makt till den egna klanen och där kusinäktenskapen är regel snarare än undantag. Hälften av äktenskapen i Irak är kusinäktenskap. Det blir ett svårt fall för världssamfundet och jag tror att det i framtiden blir ett krig mellan albaner och makedonier och att makedonierna försöker fördriva albanerna till Kosovo och Albanien. Förmodligen får kanske NATO rycka in och skilja parterna åt.

Samma sak hände Bosnien där muslimerna när kriget började 1992 var 43 procent av befolkningen och beräknades att i en nära framtid bli en majoritet av befolkningen i Bosnien. Om landet blev demokratiskt skulle det betyda att muslimer skulle regera över serber och kroater. De framtidsutsikterna var enligt min mening orsaken till att det blev krig i Bosnien. Kroater och serber riskerade att bli ”outnumbered” av muslimerna.

Att som majoritetsfolk styra Kosovo är albanerna synnerligen illa lämpade. Nato kommer att tvingas att stanna i Kosovo under lång tid för att skydda minoriteterna serber och romer. Man kan jämföra med hur albanerna behandlas i södra Serbien. Där behövs inga NATO-förband för att skydda albanerna utan de behandlas lika väl eller dåligt som andra minoriteter i Serbien. Det finns inga mediauppgifter att albaner skulle behandlas illa i Serbien eftersom det kanske skulle kunna ta 100 år innan albanerna finge en majoritet i Serbien om de behöll höga födelsetal där.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 24 jan 2007 23:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: