sourze.se

Heder åt Landskrona!

Skolledningarna runt om i Sverige måste börja agera som ledare och chefer. Det går inte att vara alla till lags och ej heller omtyckt av alla.

Så har det hänt igen att media uppmärksammar hur vissa elever i en skola i Landskrona spränger smällare och fyrar av raketer inom skolans lokaler. Och i december strejkade ett antal kvinnliga elever i samma skola mot att de trakasserier de utsattes för inte upphörde. Vad skolledningen egentligen gjort åt de olika händelserna kan en utomstående inte få klarhet i, men det går att konstatera att många elever inte vill ha det så på sin skola, utan t.o.m. strejkar. Jag antager att strejk inte är första åtgärden som elev för att få något att uppmärksammas av skolans ledning.

När nu skolans ledning och kommunens politiker i barn- och ungdomsnämnden vidtager åtgärder, blir det rubriker i media. Tydligen har en av åtgärderna, att endast svenska är tillåtet att talas på skolan, fått många att sätta kaffet i vrångstrupen. I ett morgonprogram sitter Sveriges skolminister, redaktören för tidningen Gringo och ordföranden för Landskronas barn- och ungdomsnämnd. Första reaktionen från mig som tittare är vilken roll tidningsredaktören skall fylla, men jag inser efter en stund att han som invandrare skall vara experten som förstår invandrarperspektivet, eftersom en majoritet av eleverna vid den uppmärksammade skolan är invandrare.

Som vanligt i denna typ av möten så är det en sida som skall förstå de kriminella och ifrågasätta de åtgärder som någon vidtager för att hindra brottslighet. Denna gång är det tidningsredaktören för Gringo som sitter och spekulerar i att de av skolledningen förstärkta kraven på att tala svenska på skolan kommer vara kontraproduktiva. Vad vet han om vad effekterna kommer att bli?

Sittande i samma soffa visar ordföranden för Landskronas barn- och ungdomsnämnd hur obekväm hon känner sig inför att sitta i TV och motivera fattade beslut. Det är lätt att förstå, men samtidigt är det en ledares uppgift att stå upp när det börjar blåsa. Skolministern uttrycket sitt stöd för den lokala skolledningens agerande, även om han inser hur minerad marken är kring denna fråga. Det är så lätt att bli nedskjuten i Sverige om man är tydlig med var man står i vissa frågor, hur nu det skulle vara förenligt med en demokrati. Jag själv har full respekt för skolledningens beslut till åtgärder och är positivt överraskad över att de gör något överhuvudtaget och låter de valda insatsernas resultat tala för sig.

Men varför befinner sig så många skolor runt om i Sverige i denna situation med kriminalitet inom skolans lokaler? Det brukar hänvisas till att man som skolledare inte kan göra något och att lagar och förordningar hindrar åtgärder. Men om man läser gällande skollag, förordningar och läroplan så finns det inget som hindrar skolledningen att ha ordningsregler och att tillse att de följs. Tvärtom så står det t.ex. i Grundskoleförordningen kap 6 §8b att rektor skall upprätta ordningsregler och tillse att de efterlevs. Och om inga åtgärder är tillräckliga så får styrelsen för skolan d.v.s. nämnden överväga andra åtgärder. Vid fortsatt läsning hänvisas till rätten till utbildning och respekt för demokrati och gemensam miljö. Kort sagt finns det en mängd stöd till skolledningen för att agera. Som all lagstiftning handlar det om uttolkning och att agera utifrån detta.

Men hur kommer det sig då att man hamnar i denna situation? Mot bakgrund av vad jag mött runt om i Sveriges skolor och kommunledningar, så handlar det helt om otydligt ledarskap. Att vara ledare och chef är inte ett arbete för den som behöver känna sig omtyckt av alla, eller som vill nå konsensus i alla beslut. Det är heller ingen plats för den som inte har en god självkänsla och som inte känner sig själv som människa. En ledare måste våga ta plats och skapa sig handlingsutrymme.

Visst är det bra att Sveriges skolminister ytterligare vill understryka skolledningarnas mandat och deras rätt att styra skolan. Men även med ändrad lagstiftning så kommer skolorna behöva skolledningar som vågar leda, som har visioner och tydliga värderingar. Skolledningar som hukar och skyller på lagstiftningen frånsäger sig ledarskapet. Det enda rimliga agerandet är då att de lämnar över till ledare som vill och vågar leda skolan. Sveriges elever är värda en toppresterande skolledning. Landskronas skolledning är värda all heder för att de står upp och agerar för sina elever oavsett deras bakgrund!


Om författaren

Författare:
Mikael Flovén

Om artikeln

Publicerad: 23 jan 2007 12:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: