sourze.se

Konstitutionen och demokratin

Public choice - homo politicus är densamme som homo economicus. Är detta en själklarhet för alla politiker m.fl.?

/… att förbättra politiska system utgör ett normativt projekt, som ryms inom den del av public choice som brukar kallas konstitutionell ekonomi… politiska beslut fattas med den institutionella/konstitutionella strukturen som en restriktion, men istället för att ta denna restriktion som en given faktor … tillåts den att variera…//… politiker måste begränsas i sin handlingsfrihet även i demokratier, därför att de har incitament att utnyttja det våldsmonopol staten har för sina egna syften …//… valet blir… inte ett val under restriktioner utan ett val mellan restriktioner…
Länk: svensklinje.com

"… Genom att utgå ifrån att människor inte agerar för att uppnå något altruistiskt mål, om det står i konflikt med individuella mål, så försäkrar man sig mot att utforma en institutionell struktur som är på "den säkra sidan" är ett antagande om homoeconomicus i konstitutionella frågor enligt Breman & Buchanan 1984, 1985…"

"… Välfärdsstaten är en specifik realisering av den konstitutionella demokratin, och den kännetecknas av tvångsmässiga överföringar av resurser från vissa individer till andra i enlighet med någon normativ grund…"


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 09 jan 2007 19:43

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: