sourze.se

Slopa skatten på arbete! 10

Alla frivilliga byten anses vara välfärdshöjande. Innebörden av detta blir då att den allmänna välfärden blir större om alla väljer att hyra istället för att äga. Leasa hamnar mitt emellan.

Blir det totalt sett biligare att hyra all sorts utrustningar varje gång de behöver användas istället för att köpa dem, och att detta gäller under utrustningens hela livscykel, så vinner alla parter - och särskilt då miljön och den ekologiska mångfalden. Det blir ju en väldig stor resursbesparing om varje utrustning som används ganska sällan, hyrs och användas av många olika konsumenter, företag och offentliga inrättningar än om varje användare köper var sin.

Det som rimligen krävs är att om man just vill använda något så bör man kunna hyra det dygnet runt och ha det tillgängligt inom 10 - 30 minuter. Alla bör även ha hämtställen och access till lämpligt transportmedel inom sitt närområde. Systemet bör även utformas, så att man inte nödvändigtvis skall behöva vara beroende av, eller behöva betala för någon annan människas engagemang eller arbetsinsats. Ett system som jag tror kanske skulle kunna vara lämpligt inom de flesta stadsområden är det balktrafiknät som beskrivs på:
Länk: swedetrack.com
Med ett utbyggt balktrafiknät så bör hyresobjekten kunna finnas upphängda på balkarnas parkeringsplatser och de bör naturligtvis även finnas balkar i monteringshallarnas tak. Så snart någon utrustning monterats färdigt så hängs den då upp i monteringshallens tak och är direkt beredd för att beställas av dem som vill hyra.

Den som exempelvis vill hyra nya möbler till vardagsrummet klickar då med musen på bilderna av möblerna på bildskärmen. Tio minuter senare kan kanske då de nya möblerna hämtas på lägenhetens på lämpligt sätt modifierade balkong, via den extra "balkonghissen" på utsidan av huset där man bor. Efter det att man lastat in de nya möblerna, så lastar man på de gamla, som då skickas tillbaka till monteringshallen för återuthyrning efter uppfräschning eller för återvinning. Detta bör enkelt kunna göras när som helst på dygnet.

I framtidens samhälle så bör våra ekologiska fotavtryck minska avsevärt.
Länk: wwf.se
Citat, byggforskningsrådets bok Framtidsstaden 1993: "Industrisamhället har en "ämnesomsättning" som kräver utbyte av energi och material med naturen och med andra samhällen"
Citat, Bertrand Russel "Till lättjans lov", 1931: "arbete innebär att flytta på saker eller att säga åt andra att flytta på saker".
För att slippa "flytta på saker" långa vägar och hit och dit i onödan och till onödiga energibehov och onödiga arbetskostnader, så bör kanske successivt en stor del av befolkning flytta ut längs tillfartslederna till städerna, där det finns lantbruk inom gång och cykelavstånd. Vissa närliggande lantbruk bör kunna anpassa sin produktion så att kanske 80 av de utflyttade hushållens livsmedelsbehov mm. skulle kunna tillgodoses med gårdsbutiker osv.
Länk: holon.se
Länk: holon.se

För många som funderar på att flytta ut några mil längs en tillfartsled utanför staden, uppstår problem med att det krävs kanske 2 - 3 bilar för att tillgodose de dagliga behoven för alla inom ett hushåll. Det behövs därför en radikal förändring av de sociotekniska system och människors vanor och attityder, om allas utgifter för de fysiska behoven skall bli så låga som möjligt. En tillfartsled till en storstad med tusentals som bor längs leden kan i viss mån ses som en långsträckt småstad med en enda "huvudgata". Men denna "småstad" har hittills haft en outvecklad infrastruktur då ju de flesta lämnar "staden" under dagtid.

Om det några mil utanför en storstad finns exempelvis 200 hushåll med nära cykel- och gångavstånd till varandra, så blir det ganska orimligt om dessa människor anser sig behöva kanske 300 - 450 bilar. Med en lämpligt utformad bilpool så skulle det kanske var tillräckligt med mindre än 100 bilar och kanske 30-talet fyr- och tvåhjulingar ATV och några släpvagnar.

Om var och en alltid har en mobil med sig, så kan det ju alltid finnas SMS-kontakt med alla de övriga. Skickar man ett "samordnat" SMS till alla de övriga att man önskar åka med någon in till staden inom en halvtimme, eller att man själv tänker köra, så kan sådana meddelande samordnas till en "lista" på allas mobilfönster på alla som vill åka med den närmaste timmen och en annan lista på alla som själva snart tänker köra. När någon befinner sig inom staden och vill åka hem så kan det exempelvis dyka upp en karta på mobilen där alla som vill åka finns markerade via gps, samtidigt som en annan karta kan visa var bilarna just befinner sig. Dem som för tillfället inte vill vara med på någon karta eller lista kan naturligtvis enkelt koppla bort sig.

Något som är viktigt är att var och en betalar för sig på enklast möjliga sätt. Hur nuvarande bilpoolsystem för samåkning ser ut vet jag faktiskt inte, då det är mer än tio år sedan som min sambo fick färdtjänst och då jag därför inte längre är medlem. Det som jag kan tänka mig är ett system som liknar betalkort, så att den som åker med någon som kör bilen, betalar genom att när man stiger in i bilen sätter in betalkortet i ett "fack" och tar ur det igen när man stiger ur. Ett liknande system med samordnade transporter, skulle naturligtvis även kunna användas när någon meddelar att man ändå tänker hämta saker med släpvagn.

Fortsättning följer!


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 28 dec 2006 10:43

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: