sourze.se

Slopa skatten på arbete! 9

Nuvarande produktion, distribution och recirkulation av allahanda sammansatta föremål, byggnader, anläggningar och system, framstår mer och mer som oerhört ineffektiv och onödigt kostnadskrävande.

Materialdelarna till sammansatta föremål, byggnader, anläggningar och system, bör kunna beställas direkt från olika "underleverantörer", som kör helt automatiserade tillverkningslinor. Varje tillverkningslina bearbetar och ytbehandlar ett bestämt råmaterial till direkt monterbara delar och kan köras dygnet runt med ytterst begränsad bemanning, då de även kan fjärrövervakas via Internet eller Intranät.

Om allt som används hemma, på arbetsplatser eller på fritid beställs innan det tillverkas, betalningen deponeras, och allt sker enligt digitaliserade algoritmer och recept, så att inga mänskliga arbetare behöver delta i flödesprocesserna, så blir ju kostnaderna de lägsta tänkbara. Allt eftersom mer och mer av infrasystemen och logistiken successivt optimeras, så minskar även övervaknings- och underhållskostnaderna. Med tiden så kommer ju även tillverkningslinornas verktygsmaskiner och flödessystem att tillverkas på samma sätt så att kostnaderna bara blir allt lägre och lägre allt eftersom behoven av mänskliga arbetsinsatser blir mindre och mindre.

Att alla monterbara, svetsbara och limbara delar till alla sorts föremål, byggnader, anläggningar och system tillverkas helt receptstyrt, kommer ganska säkert att ske steg för steg inom nuvarande marknadsstruktur, och oberoende om det bildas användar- och konsumentorganisationer. Användarorganen bör däremot kunna ta ytterligare väsentliga steg för att ytterligare reducera livscykelkostnaderna till väsentligt lägre nivåer samtidigt som kvaliteten och kvalitetssäkringen bör kunna drivas väsentligt mycket längre.

Användarorgan kan teknikupphandla från "underleverantörerna" så att de beställda delarna inte är unika för en viss produkt, utan på motsvarande sätt som Meccano och Lego så kan samma delar eller snarlika delar från samma råmaterial användas till kanske hundratals olika produkter och system. Detta gäller naturligtvis speciellt för olika fästelement, varav en del bör kunna så universella att de kanske kan användas för tusentals olika ändamål. Jag är egentligen förvånad över att Clas Ohlson och Ikea fortfarande inte erbjuder fler universellt användbara fästelement! Det har ju länge funnits skruvar, rörkopplingar osv. men inte universella vinkel- och snäppfästen i olika dimensioner.

Som exempel brukar jag nämna att om en medlemsbaserad användarorganisation teknikupphandlar materialdelarna till barnvagnar, så bör delarna och fästelementen kunna utformas så att flera av delarna även kan användas till barncyklar, barnkärror, lådbilar, trampbilar, gokartchassie, bagagekärror, cykelkärror, barncykelkärror, rollator, rullstolar, sparkcyklar, kanotvagnar, gasflaskekärror, golfbagvagnar, tevagnar, grillställ, trädgårdsvagnar osv. Och då har jag begränsat till sådant som jag direkt kommer på, där även liknande hjul kommer till användning.

Tanken är att på så sätt kan kanske vid varje leverans från "underleverantörerna" så kan hela järnvägscontainrar med delar från samma tillverkningslina levereras till varje större monteringsverkstad. Det kan kanske då finnas tusentals monteringsverkstäder runt hela Sverige. Ägarna till monteringsverkstäderna hyr ut platser till hugade montörer. De olika montörerna specialiserar sig sannolikt på ett fåtal likartade färdigprodukter. Miljöorganisationer kan i börja samverka med montörerna för att på olika sätt informera om alla fördelarna med att användarna hyr utrustningarna istället för att köpa dem.

Förhoppningsvis blir det ganska snart praxis att de allra flesta hyr alla de olika utrustningar som de använder ganska sällan, och leasar övriga utrustningar. Förutsättningen är förstås att det under en utrustnings livscykel inte blir dyrare att hyra än att äga. Monteringsföretagen gör alltså mer än att bara montera ihop de olika utrustningarna. Förutom montering, uthyrning och leasing så sköter de även service och underhåll på utrustningarna, och när de olika materialdelarna har tjänat så demonteras de, sorteras och skickas tillbaka till råmaterialproducenterna för återvinning och reproduktion.

Fortsättning följer!


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 27 dec 2006 17:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: