sourze.se

Slopa skatten på arbete! 8

Upphör staten med att kontaminera arbete och meningsfull konsumtion med skatter och avgifter, så befrias aktiva människors kreativitet och engagemang...

... från den statliga våldsapparatens hot om bestraffningar och frihetsinskränkningar!

Citat : "Om människor accepterar ett förödande koncept så måste det bero på att konceptet en gång i tiden har varit mycket relevant, men att förutsättningarna har förändrats så att det inte längre är det." Jag har tyvärr inte registrerat citatets ursprung.

Någon undrar kanske varför jag fortsätter med rubriken "Slopa skatten på arbete" när jag mer och mer skriver om hur kostnaderna för de fysiska basbehoven skall kunna sänkas till försumbara nivåer. Anledningen till rubriken är att om man skall få gehör för att skatten på arbete bör slopas, så bör även kostnaderna för de fysiska basbehoven bli nära nog försumbara så att även behoven av omfördelningar blir så gott som försumbara. Genom att utveckla väl optimerade sociotekniska system och logistik, så bör alla människor så småningom kunna försörja sig utan att behöva bidrag.

Var och en som behöver tillgänglighet till mat, kläder, bostad och allt annat, måste med nuvarande system betala priser som inte bara täcker de anställdas löner och ägarnas vinster. Utan priserna måste även täcka företagen kostnader för de anställdas löneskatt, arbetsgivaravgifter och momsen!

Förutom att skatt och avgifter blandas in i alla arbetskostnader, så kräver de mestadels minst halvsekelgamla och ineffektiva systemen onödigt mycket av andras människors arbete. Dessutom har en långvarig och klåfingrig socialdemokratisk och i viss mån socialliberal politik påtvingat människorna ett kollektivistiskt ömsesidigt beroende, istället för att människor helt frivilligt genom ömsesidig samverkan bygger upp gemensamma nyttigheter som alla tjänar på.

Sedan länge finns ett mycket vanligt system där behoven av andras arbete är nästan försumbart, och det är leveransen av vatten och avlopp inom städer och tätorter. Det är ju länge sedan som man behövde gå mer än ett fåtal steg, för att till försumbar kostnad, hämta is till punschen året runt! VA-systemet är utformat så att behovet av mänskligt arbete i förhållande till levererad totalvolymen är mycket begränsat. PBB produktion med begränsad bemanning brukar det kallas. Tekniken för att utveckla motsvarande system för att leverera allt annat som behövs för att tillgodose alla de andra fysiska basbehoven finns troligen redan latent!

Prisskillnaden mellan att var och en själv när som helst på dygnet styr hela den akuta processen med köks- eller badrumskranen, blir uppenbar när man vet att det kostar nästan 1000 ggr mer att hämta samma sorts vatten på returflaska från butikshyllan. Om man tänker sig att vattenkranen ersätts med datormusen, så bör man kunna utveckla system som gör det möjligt att tillverka och leverera de flesta av materialdelarna till alla möjliga saker med utnyttjande av PBB-system. Att de olika materialdelar sedan kan monteras ihop inom närmiljön, det har IKEA-konceptet redan visat.

Med kvalitetssäkrade sociotekniska system och optimalt utformad logistik så bör nästan alla människor kunna försörja sig själva utan politiska beslut om olika sorts bidrag, som under hot om våld tas från andras arbetsinkomster. En målmedveten satsning som startar redan idag bör gissningsvis kunna resultera i väl fungerande system inom kanske en 50-årsperiod. "Evolutionära" resultat bör kunna märkas som lägre priser redan efter kanske något halvår.

Fortsättning följer!


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 22 dec 2006 10:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: