sourze.se

Slopa skatten på arbete! 4

Medborgarnas välfärdssparande bör numera kunna dras direkt från deras likvida bankkonton, istället för att blandas ihop med företagens arbetskostnader och därmed påverka priser och löner.

Slopas skatten på arbete och konsumtion så finns det ju inte längre några svartjobb! Vi är då helt fria att byta tjänster och varor med varandra, utan att myndigheter eller andra har rätt att snoka eller lägga sig i avtal som ingås i ömsesidigt samförstånd. Mängder av kontrolljobb som finansieras med skattemedel kan då slopas, och många behöver därefter inte syssla med snokande och integritetskränkande verksamheter. Självkänslan förstärks naturligtvis för många, när ängslan, oro och osäkerhet försvinner då ingen längre blir misstänkt för svartjobb, när man i ömsesidigt samförstånd byter tjänster med sina grannar.

Nuvarande IT-struktur gör det rimligen mycket enkelt att dra medborgarnas delvis obligatoriska välfärdssparande direkt från deras likvida bankkonton, istället för att blanda ihop de anställdas privata välfärdsavgifter med företagens arbetskostnader, och därmed riskera påverkan på priser och löner. Dessutom bör naturligtvis de pengar som dras från individernas konton inte hamna i någon från början obestämd skattepott. Istället bör de pengar som dras från någon medborgares bankkonto hamna direkt på samma medborgares särskilda medborgarkonto. Dessa individkonton ersätter då alla välfärdsskatter och obligatoriska försäkringsavgifter. Dessutom dras obligatoriska avgifter för bl.a. polis, försvar, rättsväsende, sjukvård och fattigdomsförsäkring. Medborgarkonto finns utförligt beskrivit på: Länk: dsv.su.se
där de kallas för Individkonton.

Det som gör att skatten på arbete och konsumtion kan slopas utan att många då försöker smita, är att alla pengar numera skulle kunna vara kontopengar. Slopas dessutom skatten, och ersätts med att pengarna bara flyttas från kontoägarnas likvida konton till samma personers individuella medborgarkonto, så minskar ju de egentliga motiven för att smita från att ha sparpengar i beredskap för oförutsedda utgifter. Slopas alla sedlar och mynt så finns alla pengar på konto. Dvs. de pengar som finns kan bara flyttas runt, runt från det ena kontot till något annat konto, de kan inte tas ut och hamna i "madrassen".

Den totala penningmängden i Sverige är då den sammanlagda summan på alla likvida konton. Motsvarande summa är idag ca 1700 miljarder kr. Den sammanlagda summan som flyttas från likvida konton till medborgarkonton kan då vara en procentandel av den totala mängden. Totalsumman på alla medborgarkontona utgör då den totala kostnaden för den välfärdservice som efterfrågas av Sveriges medborgare.

Man kan t.ex. antaga att 0,15 skall dras från varje konto kl 4 varje natt, för att flyttas över till resp. medborgarkonto. Samtidigt dras t.ex. 0,05 för beskydd och trygghetsförsäkringar. Procentsatsen kan då allteftersom korrigeras enligt de faktiska kostnaderna. Per månad blir det i så fall ca 0,2 x 30 dagar x 1700 miljarder, dvs. ca 100 miljarder. Detta är förstås bara exempel då det är svårt att veta vad det faktiskt kostar efter en förändring som gör att många kontrollmyndigheter m.fl. rimligen bör kunna avskaffas.

När skatten på arbete och konsumtion är avskaffad så ökar rimligen den personliga friheten, integriteten och självkänslan avsevärt. Känslan bör väl bli något av "släpp fångarna loss det är vår!". Staten, myndigheterna, fackföreningar m.fl. har ju då inte längre någon anledning eller några motiverade mandat att snoka eller rota i avtal människor emellan som ingås i ömsesidigt samförstånd.

Fortsättning följer!


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 07 dec 2006 12:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: