sourze.se

Slopa skatten på arbete! 3

... mindre än hälften av arbetskostnaderna går direkt till löntagarna... företagen betalar in resten som skatt... och företagen kräver sedan att konsumenterna via priset betalar tillbaka med råge...

För att brukarnas utgifter för användningen av tillverkade saker och system skall kunna vara så låga som möjligt, så måste naturligtvis kostnaderna för tillverkningen och distributionen göras så låga som möjligt!
Idag betalas mindre än hälften av arbetskostnaderna direkt till löntagarna bara mer och mer till skatt sedan 1/1 1947! Arbetsgivaren får sedan ytterligare kostnader, för att betala in resten av arbetskostnaderna, till det beskattningssystem som verkställer rikspolitikernas senaste beslut om anställdas skatter och försäkringsavgifter!
Krångligt värre… eller?

Före 1947 och faktiskt även efter… minns jag! kunde man få pengarna i handen på kvällen eller på nästa fredag i början lördag? - allt enligt överenskommelse - efter en dags eller en veckas jobb. Vad jag minns, så fanns det alltid jobb om man var ung och frisk. Men det var kanske inte så lätt att - enligt samvetet - komma ihåg alla jobb under året när man deklarerade året efter. Man kan därför förstå att källskatten av väljarmajoritetens representanter uppfattades som ganska pragmatisk på 1940-talet, särskilt som det på den tiden varken fanns lönekonto, kontokort, Internet, http eller nuvarande IT-struktur.

Rimligen så bör det finnas en överväldigande väljarmajoritet som är intresserade av lägsta möjliga priser. Det bör därför numera vara möjligt att bilda konsument- och brukarorganisationer som lobbar för att skatte- och avgiftsreglerna i grunden förenklas så långt som möjligt. Dagens tekniska system gör ju att skatten och avgifterna på enklast möjliga sätt, automatiskt skulle kunna dras direkt från varje medborgares bankkonton t.o.m. avsevärt enklare än autogiro!

Hur länge skall vi egentligen acceptera, att skatter och avgifter utan debatt blandas ihop med arbetskostnader och priser till en nära nog oanalyserbar röra? Varför skall företagen först tvingas undanhålla en del av lönen, som betalas in till skattemyndigheterna, för att konsumenterna slutligen via priset skall betala samma bokförda summa som den undanhållna lönedelen tillbaka till företagen? Kan det göras krångligare och dessutom plus moms? Vill man till varje pris kolla hur långt man kan pressa och stressa konsumenterna och brukarna utan att förlora röster? Vad är egentligen syftet med att krångla till det? Är det kanske konspiratoriskt sluga och rigida rikspolitruker som med alla medel försöker bevara hela systemet så krångligt som möjligt att genomskåda, beskriva och förstå?

Fortsättning följer!


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 05 dec 2006 23:05

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: