sourze.se
Artikelbild

Facket agerar åsiktspolis

En ny trend kan skönjas inom de svenska fackförbunden. Åsikter är idag skäl för uteslutning ur vissa fack, som samtidigt försvarar medlemmar som begått kriminella handlingar på jobbet.

En ny trend kan skönjas inom de svenska fackförbunden. Det blir allt vanligare att medlemmar med misshagliga åsikter förvägras verka inom respektive förbund eller så utesluts de. Längst har Transport gått, som utesluter medlemmar för att de är med i partier som förbundet ogillar. Bl a har fem Sverigedemokrater hittills uteslutits med motiveringen att de inte verkar för förbundets värderingar.

I SSR-tidningen Akademikern nr 3/06 beskrivs hur en kvinnlig socionom aktiv i Sverigedemokraterna, sd, har uteslutits ur fackförbundet SSR, Sveriges socionomers riksförbund. Förbundsordförande Christin Johansson försvarar uteslutningen. Hon menar att alla människor förvisso har rätt att engagera sig politiskt och kämpa för det man tror på. "Men det är inte alltid förenligt med ett medlemskap hos oss även om det skulle vara tillåtet i vårt land." Användandet av ordet "skulle" indikerar att förbundsordförande Johansson tycks sakna insikt om att en av den svenska demokratins hörnpelare är rätten att engagera sig politiskt.

Hon anför vidare att "Vi kan inte acceptera medlemmar som genom sitt aktiva politiska arbete motverkar förbundets syften och mål". Argumentet skulle vara hållbart om det vore så att sd vill förbjuda facklig verksamhet något som vissa nyliberaler vill. Inte heller vill sd avskaffa demokratin, vilket tycks vara det intryck Johansson söker ge då hon i sitt försvar av uteslutningen hänvisar till demokratin.

Ett annat skäl för uteslutningen har varit att sd värnar "alla svenskars lika värde". Det tolkar SSR som diskriminerande mot invandrare. En annan tolkning är att sd anser att svenskar inte alltid har samma värde som andra. Sd hävdar att man inte någonstans i sina skrifter och program har talat om svenskars lika värde. Om det stämmer, har SSR uteslutit på grundval av en lögn.

Sd sägs ställa upp en homogen nation som ett ideal i motsats till ett mångkulturellt samhälle, vilket enligt Johansson är oförenligt med SSRs värderingar. Enligt den statsvetenskapliga forskningen är emellertid regeln, att ju högre grad av etnisk homogenitet desto stabilare är samhället. I flera europeiska länder har idag ledare på högsta politiska nivå börjat inse detta.

1965 uttalade dåvarande statsministern Tage Erlander s följande med anledning av raskravaller i USA: "Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen, utan också i många andra avseenden."

Skulle Erlander, om han idag var med i vissa fackförbund, uteslutas?

Filosofiprofessor Alain Finkielkraut, som räknas till en Frankrikes främsta intellektuella, kan sägas sammanfatta dagens situation SvD-kultur 060323: "Den multikulturella modellen är utmattad, eller så kanske den rentav dödades med mordet på nederländske filmaren Theo van Gogh. --- Det franska samhället ställer inte tillräckligt tydliga krav på invandrare och andra generationens invandrare att bli en del av det franska samhället --- Jag förstår inte vad som menas med termen mångkultur. Konceptet med multikulturalism har att göra med europeiskt dåligt samvete och skuld."

Sd eftersträvar inte ett eniskt homogent samhälle och man motsätter sig inte rasblandning på individnivå. Partiet vill kraftigt minska invandringen och stimulera frivillig repatriering. De som kommer hit ska anpassa sig efter svenska lagar och seder, vilket anses naturligt även för många invandrare.

Enligt beslutet anses den uteslutna skada förbundets anseende, detta eftersom SSR-medlemmar i yrkesrollen har ett särskilt ansvar gentemot invandrare. Denna ståndpunkt förutsätter dock att professionalism och kompetens är synonyma med vilka åsikter man som arbetare har. Det känns igen från andra epoker, forna DDR, Stalins Sovjet, Nazityskland.

Det hela blir än besynnerligare när man betänker hur fackförbund tar i försvar medlemmar som missbrukat sina yrkesroller, t ex vårdpersonal som stulit från sina patienter eller förnedrat dem. "Fel" åsikt synes vara värre än kriminella handlingar.

Med sin godtyckliga uteslutningspolitik rycker SSR undan ett viktigt skydd för medlemmar med åsikter som idag anses vara "fel". Vem drabbas imorgon?
John Järvenpää, SSR-medlem, partipolitiskt obundenTillägg: Denna artikel har under hösten sänts till ett flertal tidningar, inklusive SSR-tidningen Akademikern. Alla har refuserat den och därmed gett sitt tysta medgivande till fackets policy.

JJ är författare till årets mest nedtystade bok med titeln Politisk korrekthet 2006. Inledningen kan laddas ned gratis på www.resonproduktion.com


Om författaren

Författare:
John Järvenpää

Om artikeln

Publicerad: 03 dec 2006 19:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: