sourze.se

Få vill bli lärare i USA

"The sorry facts about the education of educators in America today." Rubrik i The Wall Street Journal den 22 sept. 2006.

När jag läste The Wall Street Journal den 22 sept. 2006 blev jag intresserad av en artikel om skolväsendet i USA. De 1206 lärarhögskolorna i USA har inte möjlighet att utbilda bra lärare. Mer än hälften av lärarkandidaterna är antagna med det lägsta antagningskravet. Ofta innebär det att alla sökande antas.The least accomplished professors. Det fattas nu 200 000 lärare i USA i en tid då den bäst utbildade befolkningen i historien behövs för att klara sig i den internationella konkurrensen.

En rapport från Education Schools Project To read the report, go to www.edschools.org. avslöjar den mest häpnadsväckande uppgiften att man inte vet hur man skall utbilda nya lärare.Yet the reports most stunning admission is that nobody knows what makes a good teatcher today. Man vet inte om det är mera ämneskunskaper eller klassrumserfarenheter som behövs. En lösning vore att betala lärarna lika bra som andra yrkesgrupper med motsvarande utbildning men det kommer att bli dyrt för samhället. Rapporten ger rådet att samla information om hur mycket eleverna har lärt sig och att detta korreleras med hur lärarna har utbildats.

Min egen erfarenhet från lärarhögskolan i Stockholm säger mig att lärarna på lärarhögskolan inte visste hur de skulle utbilda mig till lärare. Jag kunde inte själv finna ut vad som passade min personlighet när det gällde sätt att undervisa. Jag fick anpassa mig till vad man brukar lära ut till lärarkandidater och då särskilt om man kommer från medelklassbakgrund. Jag fungerade mycket dåligt i denna miljö men jag tänkte att om jag får min behörighet så skulle jag så småningom försöka finna mitt sätt att undervisa. Om jag fann att jag inte klarade lärarjobbet skulle jag sluta att vara lärare. Så var tanken när jag fick beskedet att jag inte fick lärarbehörighet.

Rapporten från USA borde väl vara något för den nya regeringen att ta till sig. Situationen i svenska skolor liknar de i USA:s skolor. Liksom i USA attraherar inte lärarhögskolorna ” the best and the brightest”. På kort sikt hjälper inte högre löner och utbildningen av lärare måste kanske förändras. Man kan kanske inte gå i gamla hjulspår.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 30 sep 2006 08:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: