sourze.se

Jeltsin hade dåliga rådgivare

Deng Xiaoping gjorde allt rätt och Jeltsin gjorde allt fel.

Östblockets länder kunde alla ha haft en mycket högre levnadsstandard om övergången från planekonomi till marknadsekonomi skett efter kinesiska riktlinjer. Man borde ha studerat Kinas ekonomiska utveckling sedan 1978 då Deng Xiaoping började marknadsanpassningen av ekonomin. Då skulle man ha sett att Kina inte drabbades av någon nedgång i ekonomin. I stället startade en snabb tillväxt i ekonomin som har hållit i sig ända tills nu då den växer med 10 procent.

Om östblockets länder hade kopierat Dengs ekonomiska reformer skulle det inte skett en ekonomisk nedgång i dessa länder. Tvärtom skulle det blivit en snabb uppgång liksom i Kina. Hur kunde man genomföra sådana huvudlösa reformer när man hade tio års marknadsreformer i Kina att studera? Man kunde ha konstaterat att Kina under den tiden hade haft en makalös tillväxt. Hur kunde Kina lyckas när östblockets länder misslyckades så kapitalt? Det berodde enligt min mening på kvaliteten hos ledarskapet. Deng var en erfaren och klok ledare. Han hade bott i Frankrike i fem år i början av 1920-talet och var väl förtrogen men marknadsekonomins funktionssätt i Västeuropa. Han var uppvuxen i kapitalistiskt Kina och var väl insatt i när planekonomin inte fungerade. Bara genom att omvandla kollektivjordbruken till arrendejordbruk ledde till en ökad jordbruksproduktionen. För att inte öka arbetslösheten behöll han statliga förlustföretag i drift och det finns säkert fortfarande företag som drivs vidare för att inte öka arbetslösheten. Han slumpade inte bort statliga företag som Jeltsin. Om statliga företag såldes var det till marknadspris. Han sände ut studenter för studera vid västerländska universitet. Han omgav sig inte med nyliberala ekonomer som Jeltsin utan litade till sitt eget omdöme.

Till skillnad från Deng gjorde Jeltsin allt fel. Han hade ingen erfarenhet av marknadsekonomi och var helt utlämnad åt dåliga rådgivare. Det var av ren maktlystnad som han brådstörtat upplöste Sovjetunionen vilket skapade en stor sänkning av levnadsstandarden och kaos i ekonomin. Han uppmanade till och med delstaterna att ta för sig. Och det gjorde Tjetjenien vilket var upptakten till kriget i detta land. Det hastiga upplösandet av samarbetsorganisationer i Östeuropa stoppade handeln mellan länderna. Jeltsin fattade snabba och katastrofala beslut och ett besök i ett välfyllt varuhus i USA var nog för att han skulle tro att Ryssland på kort tid skulle åstadkomma något liknande. Hade inte oljepriset stigit så mycket på senare år skulle Ryssland nu ha befunnit sig i ett beklagansvärt tillstånd.

Han skulle naturligtvis inte sålt de statliga företagen för en spottstyver utan sålt dem till ett marknadsvärde. Nu är det stenrika oligarker som äger företagen som Jeltsin slumpade bort. Förlustföretag borde som i Kina drivits vidare för att inte öka arbetslösheten.

Om Östeuropa hade gjort allt rätt hade länderna nu haft en blomstrande ekonomi och en mycket högre levnadsstandard. Man kunde då på en helt annat sätt ha tillvaratagit den potential av väl utbildad arbetskraft som finns i dessa länder.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 21 sep 2006 13:29

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: