sourze.se
Artikelbild

Teori och Praktik!

Vi lever just nu i ett samhälle där teori värdesätts högre än praktik. Detta syns i de konsekvenser som skapats under rådande förhållningssätt!

I teorin borde vi svenskar må som prinsar och prinsessor. Allt borde vara frid och fröjd! Hur ligger det då till i praktiken?

I detta land finns miljontals människor på åtgärder! Vi har problem i skolan, i kriminalvården, inom sjukvården, i rättssystemet, inom familjen och på arbetsmarknaden - detta bara för att nämna några "problem" områden. Världen som helhet genomsyras av rädsla för terrorism och denna rädsla kombinerad med rädslan för att inte ha tillräckligt får även de mäktigaste nationer och imperier att darra av rädsla.

Varför? Det handlar till viss del om teori och praktik! Ett intellektuellt förhållningssätt har härskat i västvärlden under en lång tid. På 16-1700 talet kom den vetenskapliga synen på världen. Innan det hade kyrkan oinskränkt makt att skapa sina koncept. Detta innebär att ett intellektuellt och teoretiskt förållningssätt har härskat i västvärlden i tusentals år!


Angående Morrhåret nr 26

Efter förra morrhåret, som handlade om relationsproblem, kontinuitet och vilja, fick jag feedback ifrån ett par vänner. Denna feedback hade med teori och praktik att göra. De menade båda att jag avhandlade självklarheter och den ena tyckte att det var en brist att jag inte utgick ifrån någon filosofi eller teori som jag hade forskat fram. Det var vidare en brist att det byggde på egna erfarenheter.


Teori att omsättas i praktik

Jag vill här klargöra min inställning och min intention med Morrhåret. Jag vill att Morrhåret ska innehålla teori som går att omsättas i praktik! Det är meningslöst och ett slöseri med allas tid att diskutera teoretiska lösningar och teorier utan verklighetsförankring i det oändliga!

Jag kommer att Fortsätta tala klarspråk
i Morrhåret och jag kommer Inte att
krångla till saker och ting i onödan!


Omvandla teori till praktik

Prova att i praktiken överföra några av tipsen i Morrhåret på ditt liv. Det är då det händer något och det är först då du möter den verklighet jag beskriver! Att bara läsa blir teori utan praktik. Teori måste omsättas i praktik och om det inte går är det en dålig teori. I teorin kan vem som helst flyga till månen eller bli en världsberömd violinist. I praktiken stoppas i stort sett alla av de krav som praktiken ställer.

Intressant är att de största experterna på barnuppfostran ofta inte har några egna barn! Hur går det då till att i teorin vara expert på barnuppfostran? Bland annat gäller det att läsa många böcker och ur de teoretiska koncepten skapa ett eget koncept … fast fungerar det i praktiken? Om det inte fungerar … vad ska vi ha denna teori till!? Nuvarande system är sprunget ur just precis och exakt den forskning och den teori som en av mina vänner förordar. Det är ett klart och tydligt faktum att det inte fungerar i praktiken. Bara för att nämna två områden - sjukvården och skolan.


Sjukvården

Miljontals människor får de åtgärder som nämnda system just "forskat fram på teoretisk grund" och samtidigt ökar antalet sjukskrivna. Just nu pågår en kampanj där de sjukskrivna pressas att arbeta. Det är ju för bövelen "på vetenskaplig grund" inget fel på slöfockarna!? Detta är ett stint stirrande på symptom ur en djupare problematik och en frånvaro av helhetstänkande! Samtidigt som detta fortgår mår människor allt sämre. Dessa statistiska fakta är inte möjliga att intellektuellt argumentera bort eller förklara bort med smarta teorier. Det blir som kejsarens nya kläder. Miljontals människor är fortfarande på åtgärder och människor mår fortfarande dåligt.


Skolan

Läroplanen är framarbetad under många år. Är den till för dagens barn och ungdomar eller tillhör den det förflutna? Hur stor del av läroplanen är framforskad och hur stor del är skapad utifrån skolpersonalens och elevernas praktiska erfarenheter? Kan skolan ta hand om den problematik som finns i hemmet eller måste detta lösas av familjen i samråd? Hur går det för ett barn som blir psykiskt och fysiskt misshandlat i sitt hem - går det att räkna med att denna vackra ungdom ska gå oberörd ur detta? Har skolan resurser att handha detta? Vad kostar ett "misslyckande" som helhet för skattebetalarna och samhället? Hur räknar samhällsekonomerna på detta? Varför är det svårt att få personal till skolan? Varför skolkar barn och ungdomar? Varför går vi ifrån början i skolan? Hela problematiken behöver ses över med nya och ogrumlade ögon som kan se bortom teori och skapade koncept. Teori och praktik är återigen olika världar. Elever och skolpersonal lever inte i ett koncept. Livet består av möten med sig själv och andra och för att handha dessa möten behövs praktiska verktyg. I detta har vi ingen hjälp av teori och koncept. Vi behöver praktik och verktyg som fungerar!


Vad kan du göra?

Förändringen sker av dig och av alla andra människor i vardagen. Det kan vara tufft att lägga energi på detta om du exempelvis är sjukskriven eller om du är lärare och klämd mellan elevernas behov och de plikter som ingår i tjänsten. Dock är det du i samklang med alla andra som skapar den nödvändiga förändringen! Förändringen skapar du genom att välja det du Vill ha och välja bort det du Inte vill ha.

Ställ dig upp och stå modigt rak i ryggen för det du tror på och
för den du är. Du har sanningen inom dig. Lita på dig själv!

Finns även att läsa här: Länk: carpeleo.se

Välkommen att tipsa dina vänner om Morrhåret :- ...


Om författaren

Författare:
Tommy P.A. Larsson

Om artikeln

Publicerad: 06 sep 2006 16:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: