sourze.se

Storebror och hjälplöshet

Den som tror att den tiden är förbi då staten vet vad som är bäst för alla från vaggan till graven har inte läst Folkhälsoinstitutets FHI förslag till en bättre värld.

Här ryms allt från obligatorisk nivåmätare i bag-in-box-vin till hur hus skall byggas för att förhindra självmord.

Myndigheten leds av den gamle kommunisten Gunnar Ågren, som fått jobbet som generaldirektör i förläning av det statsbärande partiet.

Nu är det lätt att göra sig lustig över Ågrens förflutna och partiets idétradition om att "massan" aldrig har en susning om sitt eget bästa. Det vore dock en grov förenkling. Problemet är att FHI:s tankesörja delas av så många.

Såhär ser Ågren på sin uppgift i skriften "Vår roll":

"Ytterst handlar folkhälsa om i vilket samhälle vi vill leva. Det finns ett nära samband mellan demokrati, delaktighet, jämlikhet och social trygghet å en ena sidan och en bra folkhälsa å den andra. Målet för den nya folkhälsopolitiken är att människors hälsa ska ses som ett av de allra mest angelägna övergripande målen för hela samhällspolitiken."

Ågrens påbjudna folkhälsostat ger obehagliga associationer till vad Statens institut för rasbiologi sysslade med på 20- och 30-talen. Samma pretentiösa överideologi om vad som är bra för samhället, om än med andra förtecken.

Sambandet mellan folkhälsa och demokrati är också minst sagt tveksamt. En viss herr Hitler, som själv var både vegetarian, absolutist, antinikotinist och djurvän talade ofta om betydelsen av folkhälsa och ett sunt leverne. Få torde dock sammankoppla denne med begreppet demokrati.

FHI ser sig som den övergripande vakthunden mot alla tänkbara mänskliga snedsteg som kan utgöra ett hot inte bara mot oss själva som individer utan också i slutändan mot själva samhällets fundament.

Klappjakten på varje livsstil som inte faller Folkhälsoinstitutet på läppen vore komisk om den inte vore så accepterad i vida kretsar.

Självklara fiender för FHI är sprit, vin, öl, tobak, spel, krogar, sent uteliv och onyttig mat.

TV anser Ågren exempelvis skall åläggas att varna yngre tittare för att alltför mycket tittande kan leda till fetma. En annan tanke som marknadsförs är att ickerökare ha lägre lön än rökare.

Bingo anser Ågren vara "ett högriskspel ur spelberoendesynpunkt". Ni kanske anar då vad Ågren anser om övriga spel. Ofta motiverar Ågren sina synpunkter med att han "inte ser något stort eller inget samhälleligt behov" av än det ena än det andra. Slutsatsen är att finns det inget samhälleligt behov skall det förbjudas. Och vad som är "behov" definieras av herr Ågren.

Rökning är naturligtvis ett hatobjekt. Här tar Ågren utsvängarna rejält. Han påstår exempelvis att det i Sverige årligen inträffar 60 fall av lungcancer, drygt tusen hjärtinfarkter samt att minst 500 avlider av passiv rökning.

Påståenden som är helt gripna ur luften eller i bästa fall extrapolerade från utländska undersökningar som av många sågats jäms med fotknölarna. Invändningar mot skräckskildringarna om passiv rökning avfärdar FHI på sin hemsida som propaganda från tobaksindustrin.

Den danska motsvarigheten till FUI retade gallfeber på Ågren, när man efter att ha undersökt 50,000 danskars alkoholvanor, kunde konstatera att alkohol skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar. Man kan lätt föreställa sig Ågren, sittande på sitt kontor, iförd godkänd cykelhjälm och matchande knäskydd, kaskadspy sina förbannelser över den danska läkarkåren.

FUI:s senaste påfund, efter att en ung man kastat sig ut från Stadshustornet, är att broar, tågstationer och hus ska byggas om för att minska antalet självmord. Huruvida man i en etapp två även skall "självmordssäkra" insjöar och vattendrag mot att folk går och dränker sig, framgick dock inte av FUI:s uttalade i Svd den 29 juli. Men det kommer säkert. Tanken att en utbyggd psykiatri skulle vara en bättre metod att förebygga självmord är det dock ingen av FUI:s samhällsingenjörer som anammat.

I många av FUI:s förslag kan man också mellan raderna spåra att myndigheten rider på en trend, där hälsofrågor gärna omvandlas till moralfrågor. Det är med andra ord inte bara en hälsofara utan också moraliskt förkastligt att äta fel, röka, dricka sprit, inte motionera mm. En befolkning som vid snapsen till kräftorna känner sig plågade av dåligt samvete verkar vara medmänniskor helt i FUI:s smak.

Även om man ibland kan få intrycket av att svensken är en hjälplös krake omgiven av en ondskefull värld och därför i behov av ständig statlig guidning, tror jag ändå inte vi är fullt lika lealösa som FUI vill få oss att framstå. Men det är oroväckande att så få vågar ifrågasätta FUI:s alla galenskaper.
Om författaren

Författare:
Lars Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 08 aug 2006 14:58

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: