sourze.se

Bibliotekens vara eller inte vara

Många kommuner drar sig idag inte för att "skrota" en del av sin biblioteksverksamhet. Man lägger ner filialbibliotek och drar ner på öppettiderna.

Många kommuner drar sig idag inte för att "skrota" en del av sin biblioteksverksamhet. Man lägger ner filialbibliotek och drar ner på öppettiderna. Då boklånen på många bibliotek visar en negativ trend borde man istället satsa offensivt. Risken finns annars att anslagen till bokinköp naggas i kanten, och då kan Statens Kulturråds bidrag till bl.a. barnlitteratur dras in, vilket skulle vara mycket beklagligt för att inte säga olyckligt. Barnen är vår framtid och här skapar biblioteken läsglädje och upplevelser. Då talar vi inte bara om böcker och tidskrifter utan också om andra medier som cd, cd-rom, DVD, video, ljudkassetter… Internet…

För många i samhället betyder biblioteket mycket inte bara för boklån utan även som en samlingsplats. En allt större ensamhet utbreder sig i samhället och att då dra in en samlingsplats som ett bibliotek är, är klart destruktivt. Många har inte råd att köpa böcker och att ta sig in till huvudbiblioteket, om filialbiblioteken läggs ner, kan för många dessutom vara svårt.

Vår demokrati bygger på människors tillgång till kunskap och information. Härvidlag spelar folkbiblioteken en stor roll, och inte minst då vi talar om ett mångkulturellt samhälle. Det får inte bli så att läsandet blir en klassfråga och bara till för dem som har "pengar". Biblioteken är också en mötesplats mellan författare och läsare, och tillsammans utforskar dessa fantasin och kreativiteten. För allas "trevnad" bör kommunerna ompröva sina destruktiva beslut och ge dess invånare en standard som ett modernt, demokratiskt samhälle kräver.

Även våra skolbibliotek har det jobbigt då vissa kommuner inte förstår att elever och lärare behöver tillgång till ett aktivt kunskapssökande. Ett modernt skolbibliotek är idag inte bara ett rum där böcker förvaras. Nu ordnar skolbibliotekarien inköp av aktuella och bra böcker, organiserar bokcirklar och ger boktips. Eleverna stimuleras i sin läsutveckling. Demokratin kräver skolbibliotek med välutbildade skol- lärarbibliotekarier. Det går inte som förr att enstaka lärare sköter skolbiblioteken med "vänster hand".
Elever i grundskolan har idag en klart sämre tillgång till skolbibliotek än elever i gymnasieskolan. En orättvisa som snarast måste rättas till. Kanske kan en del av "Wärnersson-pengarna" på totalt 15 miljarder användas till att utveckla kulturen i skolan. Vi får hoppas!


Om författaren

Författare:
Kjell Ekborg

Om artikeln

Publicerad: 18 jul 2006 16:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: