sourze.se

Användaranpassa marknadsarenan! 3

Skatten på arbetet och konsumtionen, och finansieringen av tillverkningen och leveranserna genom ökad penningmängd, gör att man måste arbeta lika mycket för försörjningen som för ca 60 år sedan!

Och detta trots att ökad teknisk effektivitet kanske har fyrdubblat produktiviteten på ca 60 år.

Alla dem som från "jord till bord" medverkar till att det finns varor att plocka från butikshyllorna, får ut en del av lönen på sitt bankkonto. Resten av arbetskostnaden tvingar staten arbetsgivarna under hot om våld att betala in som löneskatter och arbetsgivaravgifter! Arbetskostnaderna är därmed nästan dubbelt så höga som den utbetalda lönedelen! Företagen har dessutom banklån för att bedriva sina verksamheter och måste då betala ränta och ränta på ränta. Dessutom vill förstås företagens ägare ha ut vinster, och ovanpå detta så har staten bestämt att alla som använder något som säljs på marknaden skall betala moms!

Sammanlagt gör detta i snitt priserna 3,5 - 4 ggr högre än den utbetalda lönedelen! Priserna på sånt som alla behöver för överlevnaden och välbefinnandet, är alltså nästan 4 ggr högre än vad de flesta får in på kontot varje månad! När det gäller bostaden så är det t.o.m. nästan 10 ggr så mycket som de sammanlagda byggnads- och underhållskostnaderna, på grund av all den ränta på ränta som hela tiden måste betalas! Uttryckt på annat sätt så måste de flesta arbeta 4 timmar för att betala något som totalt krävt 1 timmes arbete!!! För att betala för bostaden så måste man t.o.m. arbeta ca 10 ggr så lång tid som den totala tid som bygget, underhållet och förvaltningen av husen i snitt kräver!!!

Man kan då tänka sig ett alternativt samhällsscenario utan några skatter på arbetet och utan moms på konsumtionen; samtidigt som företagen inte behöver låna pengar och därmed betala räntor. Detta scenario skulle i princip innebära att man bara behöver arbeta 10 timmar/vecka, utan att i övrigt förändra sitt levnadssätt!

Detta tänkta scenario visar hur mycket som den ökade tekniska effektiviteten har ökat produktiviteten sedan 1940-talet. Då var arbetsskatten ganska försumbar, det fanns ingen moms, de flesta bönder och många andra gamla företag inom bygg- och försörjningssektorn hade nästan inga lån eller räntor, och ändå behövde de flesta i snitt arbeta 48 timmar/vecka.

Om man fortsätter med det tänkta scenariet med slopade skatter, så behöver naturligtvis var och en arbetslöshets-, sjuk-, fattigdoms- och andra försäkringar. Dessutom behövs avgifter för utbildning och pensionssparkonto. Detta gör att arbetstiden för "överlevnad" kanske behöver vara 15 - 20 timmar/vecka. Men det är ändå stor skillnad mot nuvarande demokratiskt och representativt påtvingade skattesamhälle, där det t.o.m. är otänkbart att minska arbetstiden till 30 - 35 timmar/vecka.

En ytterligare stor fördel med "avgift-spar-samhället" i förhållande till "tvångs-skatte-samhället" är att företagen i hög grad kan slippa lån och räntor och att detta även gäller för bostäderna. För det första så minskar ju alla företagens lånebehov till minst hälften när arbetsskatterna försvinner. Dessutom bör man kunna utveckla en hyresstruktur där företagen i stor utsträckning hyr och leasar produktionsutrustningarna. Istället för finansiering med bankräntor, så bör alla direkt kunna delta i finansieringen av produktionen samtidigt som de pensionsparar. Detta kan ske genom att äga aktier i just de företag som hyr ut allahanda mer eller mindre standardiserade produktionsutrustningar, byggnader och anläggningar. Då ägarmajoriteten är rationella konsumenter och brukare, så tjänar alla på att det är leasingkostnaderna som hålls på låga nivåer istället för stora vinstutdelningar. Ju lägre anläggnings- och utrustningskostnader, ju lägre blir ju priserna på allt som tillverkningsföretagen levererar och som konsumenterna använder.

Inom nuvarande samhällsstruktur så måste de flesta alltså arbeta minst 2 - 4 ggr mer än nödvändigt enbart för sin överlevnad och sitt välbefinnande! Delvis beror detta på statliga beslut om att ensidigt tvångs-beskatta arbetet och konsumtionen; och delvis beror det på företagens beroende av banklåneräntor. Pensionssparandet kanske då kan ske genom att direkt finansiera de företag som leasar ut tillverkningsföretagens produktionsutrustningar och bostadsbyggnadsutrustningar.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 04 jun 2006 08:15

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: