sourze.se

Ni dyrkade lustens gudar

Nu lever ni i skammen. Men mödrar i Polynesien runkade sina söner så att deras könsorgan skulle bli långa och tjocka. Det låg status i grova kön, ungefär som det ligger status i akademiska titlar.

Jag har förstått att man inte får röka tobak på allmän plats. Kaffe dricks däremot hinkvis, trots att kaffedrickaren sprider en outhärdlig andedräkt och blir rastlös och odräglig i sin neurotiska pigghet. Sprit köper man lite varstans och det bör man nyttja för att inte misstänkas vara en kuf. Marijuana är förbjudet, liksom morfin och amfetamin. Cannabis är en drog av naturen och används som läkemedel, utspädd och koncentrerad, morfinet framställs på kemisk väg och rekommenderas av allopatin vid svår smärta oberoende smärtans ursprung eller syfte.

I det här landet dricker man komjölk som i inget annat land trots att mjölk är för spädbarn. Sedan beklagar man sitt bräckliga skelett. Den som köper sex bestraffas, den som säljer sex frias. Det innebär att den som säljer sex inte tillåts några kunder och den som ändå köper hamnar i domstol. Ni betalar hög skatt för att försörja ert välfärdssystem, så hög att samma system måste betala ut bidrag till alla. Ni talar om moral, kontinuitet, trovärdighet, jämlikhet, broderskap och tror att för varje gång orden uttalas förverkligas de. Tänk om de tas av vinden istället?

Ju högre kultur ni omger er med, desto mer avancerad blir er kåthet. I detta lägger jag inga värderingar. Istidsmänniskan ristade samlag på grottväggarna. Befruktningsritualer formar samhällen. Mödrar i Polynesien runkade sina söner så att deras könsorgan skulle bli långa och tjocka. Det låg status i grova kön, ungefär som det ligger status i akademiska titlar. Traditionella kulturer tillåter barnen att se på när föräldrarna har samlag, så får de också en sund syn på njutning. Er kultur har tvärtom formats av 1200-talets patriarkala biskopar och deras fobiska syn på sex. Det är först nu som onani accepteras, för mindre än hundra år sedan klassades onani som sinnessjukdom. Flickors och kvinnors behov av självtillfredsställelse anses fortfarande som något suspekt.

För tolvtusen år sedan blommade sexualiteten i Egypten, Orienten och Mesopotamien. Grekiska och afrikanska hetärer stod högt på den sociala stegen och möttes med vördnad. De var högutbildade ledsagarinnor med makt tills den dag de smutskastades av religionerna och systemet började tala om förbud. Klippkonsten i Sahara påminner om modern pornografi, skillnaden är att dåtida konstnärer lyfte fram den medfödda djuriskheten istället för att drunkna i entonig likgiltighet. Ni dyrkade också lustens gudar. Ni slog in köttets rus i runstenar och dansade till knullets ära. Sedan kom kristendomen och täckte era kroppar med skam. Ni lever kvar i skammen, men går ur kyrkan. Varför denna dubbelmoral?

Pornografin är en yttring och speglar hur ert samhälle mår. Önskar ni förändra den i en mindre klinisk riktning måste ni förändra samhället; den människofientliga, kliniska sjukvården, den stereotypa partipolitiken, förnedringstelevisionen, frosseriet i mat, teknikberoendet, anonymiteten som följer med storstäderna, det verklighetsfrånvända rättsväsendet, överstatligheten som omyndigförklarar medborgaren och lär henne slippa undan empati, ansvar och engagemang.

Att förbjuda pornografin är en utopi diktad av patriarkala biskopars barnbarn.

Man har studerat Halleys komet ända sedan 250 f Kr. Dess omloppsbana är på sjuttiosex år. 1910 kunde man se den med blotta ögat, hur den rasade fram på himlen. Sjuttiosex år senare var det inte lika spektakulärt. Kometen Humasom observerades första gången 1962 och väntas tillbaka om tretusen år! 1957 såg man kometen Mrkos som tros ha en omloppstid på trettontusen år! Dessa svansstjärnor har sin egen moral. De står inte och stampar i vår farstu, tiggandes om en filt, ett mål mat och en sprakande brasa att lägga upp fötterna vid. Tiden går och kommer tillbaka, mina damer och herrar. Det vi tror på idag är passé imorgon. Det vi tillber förkastas av kommande generationer. Och vi får leva med det.


Om författaren

Författare:
Stefan Whilde

Om artikeln

Publicerad: 09 maj 2006 20:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: