sourze.se

Om Karl Marx hade levat i dag

Vad skulle Marx ha sagt om dagens ekonomiska situation. Han skulle vara nöjd med utvecklingen i Europa och Nordamerika men det behövs en revolution i Afrika, Latinamerika och Sydasien.

Vad skulle Marx ha skrivit om han levat idag? Det som jag först kommer att tänka på är att han skulle ha motsatt sig första världskriget. Under sin levnad upplevde Marx fransk-tyska kriget 1870-71. Om detta skriver Marx ett manifest från Internationalens generalråd där han förutser vad som skulle hända om Frankrike styckades det vill säga om Elsass-Lothringen inkorporerades med det tyska riket. Han skriver följande om detta:” De ´materiella garantier´ man ropar på – Elsass-Lothringen med fästningarna Strassburg och Metz – är onödiga, ty ett enigt Tyskland är alltid starkt nog att visa varje angripare tillbaka. Det strider mot tidens hela utveckling att lägga de nationella gränserna icke efter befolkningens egen vilja utan efter militära synpunkter. Sådant bär endast fröet till nya krig i sitt sköte. Men det finns en tredje som gläder sig, Styckas Frankrike, så drivs det i armarna på Ryssland. Och då finns blott två vägar för Tyskland: antingen att göra sig till verktyg för de ryska erövringsplanerna, vilket varit Hohenzollarnas traditionella politik, eller att rusta sig till det yttersta med tanke på ett nytt ´försvarskrig´ men då ett med två fronter, ett raskrig mot allierade slaver och romaner. Sådana är de fredsutsikter som de hjärnuppmjukade storborgerliga ´patrioterna´ i Tyskland bjuder sitt land. I en helt annan riktning måste den tyska arbetarklassens krav gå. Dessa som bildar kärnan i de segerrika härarna, dessa som ljutit sitt blod på slagfälten, medan hustrur och barn hemma lider nöd, de kräver andra garantier, nämligen för frihet och kultur. De vill ha en även för Frankrike hedersam fred och den franska republikens erkännande. I den andan har redan det tyska socialdemokratiska arbetarpartiet uttalat sig. Men tyvärr är det föga hopp att dess maning följs.”

Det gick som Marx befarade. Frankrike kasta sig i armarna på Ryssland. Folkhatet i Europa ökade särskilt mellan Tyskland och Frankrike. Särskilt besviken skulle Marx ha blivit på det socialdemokratiska partiet som i första världskriget 1914 ställde på de storborgerliga ´patrioternas´ sida. Den 4 augusti 1914 upphörde det socialdemokratiska parti som hyste de åsikter som Marx stod för i fredsfrågan och den andra internationalen grundad 1889. Den tredje internationalen uppstod ur den antimilitäristiska vänsterns kongress i Zimmerwald
Zimmerwaldinternationalen och grundades sedan 1919 som den Kommunistiska Internationalen. Hur kunde mordet på den österrikiske tronföljaren 1914 utlösa ett världskrig? Skulden ligger enligt min mening hos de politiker, författare, journalister och ämbetsmän som skapade överhettade hjärnor bland soldaterna vilket gjorde det möjligt att döda andra människor i stor skala. I slutet av 1800-talet fick soldaterna en träning i att döda när resten av Afrika och Asien erövrades och förvandlades till kolonier. Världen var globaliserad i så måtto att Storbritannien tillämpade frihandel men USA växte sig stark tack vare 57 procents tullar. Både fascism, nazism och kommunism uppkom på grund av första världskriget.

Marx skulle nog ha ansett att Ryssland hade varit för underutvecklat för en revolution av arbetarklassen och många av de revolutionära ledarna trodde också att revolutionen i Ryssland inte skulle kunna överleva utan att de mest utvecklade länderna fick en revolution. Enligt min mening var det tur att kommunisterna vann inbördeskriget 1918-21. Om de vita hade vunnit kriget skulle Ryssland ha delats upp på samma sätt som skedde 1991 efter Sovjetunionens sammanbrott. Den västeuropeiska borgerligheten var oförsiktig nog att släppa fascister till makten i Italien 1922 och nazisterna i Tyskland 1933. Bland borgerligheten skulle man kanske säga att fascister och nazister inte skulle fått makten om inte kommunisterna hade erövrat makten 1917 i Ryssland. Som det nu blev var det en utomordentlig prestation av Sovjetunionen att under andra världskriget stoppa och besegra det nazistiska Tyskland. Fronten som skulle försvaras sträckte sig från Norra Ishavet till Svarta Havet. Det är kanske en ödets skickelse att Sovjets ideologi byggde på en tysk judes Marx tankar och leddes av Stalin en georgier. Stalin hade så stor betydelse för världens öde att Stalingrad åter borde heta Stalingrad. Utan Sovjet hade det inte blivit liberala demokratier i Europa efter andra världskriget. Många antikommunister hoppades att Sovjet skulle vara så utmattat att det inte skulle kunna påverka utvecklingen i Europa efter kriget. De fick fel. Sovjet spred sin ideologi till en fjärdedel av världen. Om man inte hade haft det kommunistiska hotet skulle kanske inte kolonierna blivit självständiga och de svarta inte fått sina rättigheter i USA. Det blev alltför iögonenfallande att man propagerade för mänskliga rättigheter i Östeuropa men förmenade folk i Afrika och USA samma rättigheter. Rent ekonomiskt har ekonomier med ett marxistiskt system klarat sig ganska bra. Om man jämför med Latinamerika som på 30-talet hade en likartad ekonomisk utveckling med Tjeckoslovakien och Argentina som högt utvecklade och resten ganska fattiga. I Europa kan Västeuropa ha en gemensam arbetsmarknad med åtta före detta marxistiska länder men det är en omöjlighet mellan USA och Latinamerika. Det talas i stället om att bygga en mur mellan USA och Mexiko för att hindra latinamerikaner från att ta sig till USA. I Kina har en övergång från en marxistisk ekonomi till marknadsekonomi lett till en snabb ekonomisk utveckling. 400 miljoner kineser har lyfts från fattigdom.

Vad har Marx åstadkommit efter sin död 1883? Ganska mycket enligt min mening. Det allra viktigaste var segern över nazismen. Rent ekonomiskt har nog arbetarna i Västeuropa kunnat få större löneförmåner tack vare tävlingen mellan Väst- och Östeuropa. Han skulle nog beklaga att Västeuropa vann den tävlingen. Han skulle också beklaga att så många brott har begåtts mot de mänskliga rättigheterna i marxismens namn. Han skulle vara nöjd med att människors lika värde har fastslagits. Någon världsrevolution har det inte blivit men det kanske blir en när Afrika, Latinamerika och Sydasien försöker att skaka av sig sin fattigdom.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 08 maj 2006 15:14

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: