sourze.se

Brasilien en stormakt?

Under Lulas presidenttid har Brasilien växt fram till en stormakt tillsammans med de s.k. Bric-staternaBrasilien, Ryssland, Indien och Kina.

Brasilien intar nu en plats bland världens framtida stormakter också kallat Bric Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Det har Brasilien uppnått under den senaste presidentperioden under Luiz Inacio da Silva också kallad Lula.

Brasilien var en militärdiktatur under åren 1964 till 1989. Under de sista åren av militärdiktaturen befann sig landet i en svår ekonomisk kris. Den tillträdande presidenten Collor hade en svår uppgift bland annat en hög inflation. Hans finansminister Cardoso var en framstående vänsterintellektuell, världskänd som sociolog och en grundarna av beroendeskolan som menade att tredje världens problem berodde på deras ekonomiska beroende av västvärlden. Cardoso lyckades att tämja inflationen och lyckades tack vare detta vinna presidentvalen 1994 och 1998 i konkurrens med Lula

2002 var det Lulas tur att vinna presidentvalet. Om Lulas liv fram till presidentposten kan jag rekommendera Lennart Körlings bok Lula Brasilien- hoppet och rädslan. På omslaget till boken står det följande: "Lennart Körling ger en bred skildring av brasilianarnas liv idag och följt några av dem under Lulas första två år. Han berättar om presidentens långa väg till makten. Sannsagan om pojken i den lilla staden Vargem Comprida i Brasiliens fattiga inland som putsade skor och sålde jordnötter för att så småningom bli facklig ledare och grundare av arbetarpartiet PT."

När Lula tillträdde som president var landet i en mycket svår kris. Det första regeringen gjorde var att höja räntan till rekordhöga 26,5 procent. Lite senare meddelade finansministern Palocci att Brasilien skulle öka överskottet i budgeten för att i snabbare takt kunna betala av utlandsskulden. Att denna politik har lyckats visar att Brasilien förra året betalade sin skuld till världsbanken. Räntan är däremot fortfarande alldeles för hög. Den höjdes till 19,75 under 2006 för att motverka inflationen. Tillväxten i ekonomin har varit god. Under 2004 växte ekonomin med 4,9 procent och 2005 med 2,3 procent.

Under Lulas presidentperiod har Brasiliens framväxande stormaktsstatus allt mer accentuerats. Det började med WTO-förhandlingarna i Cancun 2003 där de fattiga länderna motsatte sig omfattande liberaliseringar av handeln utan att de rika länderna upphörde med sin dumping av subventionerade jordbruksprodukter. Inför mötet hade Brasilien haft intensiva kontakter med länder som Indien, Sydafrika, Argentina och Kina. De bildade tillsammans med ytterligare några länder den så kallade G20-gruppen. Lula lovade i valet att minska korruptionen i landet. Han har emellertid drabbats av skandaler där medlemmar av PT har gjort sig skyldiga till korruption och tvingats att avgå. Hans popularitet har sjunkit och Lula kanske förlorar 2006 års presidentval.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 28 feb 2006 11:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: